Prostorni plan županije

Izvješće o javnoj raspravi

Izmjene i dopune Prostornog plana Ličko - senjske županije

Zaključak župana

Oglas


Prijedlog VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije - Javna rasprava

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije i objavi javne rasprave


PROSTORNI PLAN LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Odluka o ispravci tehničke greške


ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE - PROČIŠĆENI TEKST („Županijski glasnik“ br. 9/17)  


Izvješće o javnoj raspravi vezano za VII. Izmjene i dopune prostornog plana Ličko-senjske županije


OGLAS O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko – senjske županije


 

ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko – senjske županije i objavi javne rasprave  


 

Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko – senjske županije

ODLUKA O DONOŠENJU

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE - ptočišćeni tekst ("Županijski glasnik"br. 15/16)

 

ŽUPANIJSKI GLASNIK 07/15 - pročišćeni tekst

 KARTOGRAFSKI PRIKAZI

1a. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (veličina 68 MB, PDF)

1b. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, PROMET I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE (veličina 58 MB, PDF)

2a. VODOOPSKRBNI SUSTAV (veličina 58 MB, PDF)

2b. ENERGETSKI SUSTAV (veličina 57 MB, PDF)

3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA (veličina 60 MB, PDF)