Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Plan savjetovanja tijela Ličko-senjske županije s javnošću za 2023. godinu


OBRAZAC - IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - PLAN RAZVOJA

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Obrazac savjetovanja


PLAN DJELOVANJA u području prirodnih nepogoda za područje Ličko-senjske županije za 2023. godinu

Obrazac_savjetovanja


Izvješće o provedenom savjetovanju Plan razvoja LSŽ do 2027. godine

Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine

Obrazac sudjelovanja s zainteresiranom javnošću Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine


Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću - Plan zaštite od požara

Prijedlog Odluke o usvajanju usklađene Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Ličko-senjske županije i donošenju Plana zaštite od požara Ličko-senjske županije

obrazac sudjelovanja s zainteresiranom javnošću - Plan zaštite od požara 2022

Plan ZOP-a


NACRT PRIJEDLOGA KODEKSA PONAŠANJA ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Obrazac savjetovanja

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 


Program poticanja razvoja malog gospodarstva 2022-2025

Obrazac Javno savjetovanje Program poticanja razvoja malog gospodarstva 2022-2025


IZVJEŠĆE O ODRŽANOM SAVJETOVANJU PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI 2022.-2025. GODINA

JAVNO SAVJETOVANJE Program potpora poljoprivredi 2022.-2025. godina

OBRAZAC - Javno savjetovanje - Program poljoprivrede 2022-2025


IZVJEŠĆE O ODRŽANOM SAVJETOVANJU


Javno savjetovanje 2022. godina

Nacrt Godišnjeg Plana uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Ličko- senjske županije za 2021/2022. godinu


PLAN savjetovanja tijela Ličko-senjske županije s javnošću u 2021. godini 


- Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Ličko-senjske županije i
Obrazac

- Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine i
Obrazac


IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE OD 2016.-2020. GODINE

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Župana Ličko-senjske županije

Izvješće o provedenom Javnom savjetovanju


Godišnji Plan zaštite od divljači

Izvješće - Plan UMSŠD lovstvo

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

Izmjene i dopune programa

Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i Nacrtu prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("NN" br. 25/13 i 85/15) Župan Ličko-senjske županije donio je 30. prosinca 2020. godine Plan savjetovanja tijela Ličko-senjske županije s javnošću u 2021. godini, koji je objavljen u ("Županijskom glasniku" br. 38B/20).

  Transparentnost - Sve