Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Obrazac savjetovanja


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU PROGRAM LOVSTVO

O D L U K A o izmjenama i dopunama Programa razvoja i unapređenja lovstva na području Ličko-senjske županije za razdoblje 2021- 2025. godine

OBRAZAC javno savjetovanje


JAVNI UVID Prijedlog granice pomorskog dobra od kraja šetnice na poluotoku Malta do k.o. Klada na dijelu kčbr. 2109/29, 2109/149, 6234, 2109/147, 2109/93, 6244, 6248, 6249/1, 6249/8, 6251/1, 6252, 2109/92, 6253 k.o. Klada

Snimak stvarnog stanja Lukovo - k.o.Klada

JAVNI UVID Prijedlog granice pomorskog dobra od Luke Lukovo do kraja šetnice na poluotoku Malta na dijelu kčbr. 5203, 5204 i 2109/29

SNIMAK STVARNOG STANJA Lukovo - poluotok Malta kraj šetnice

JAVNI UVID Prijedlog granice pomorskog dobra Sveti Juraj, uvala Grabova - Banja na dijelu k.č.br. 398/94 k.o. Sveti Juraj

SNIMAK STVARNOG STANJA - SVETI JURAJ GRABOVA - BANJA


Izvješće o provedenom savjetovanju

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja OKVIRNOG PLANA UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA (ESMP)-KONTROLNA LISTA

Okvirni plan upravljanja okolišnim i društvenim rizicima (ESMP), kontrolna lista

Obrazac savjetovanja


NACRT PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Obrazac savjetovanja


INTERNETSKO SAVJETOVANJE - IZMJENE PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU LSŽ ZA RAZDOBLJE OD 2024.-2028.

IZMJENE I DOPUNE PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

OBRAZAC SAVJETOVANJA - PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA UPRAVLJANJA PD


Izvješće o provedenom savjetovanju

P R O G R A M POTPORA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2024. –2027.

Obrazac savjetovanja


IZVJEŠĆE PLAN UOBIČAJENIH MJERA

Godišnji Plan uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Ličko-senjske županije za 2024/2025. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju


 

Plan davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2024. godinu

Plan davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2024. godinu - TABLICA

Obrazac savjetovanja - Godišnji plan davanja koncesija u 2024.


Izvjesce o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra

SNIMAK STVARNOG STANJA KRIVAČA

Obrazac savjetovanja - javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra


Plan savjetovanja tijela Ličko-senjske županije s javnošću u 2024. godini


IZVJESCE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI BILUĆA

Javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra

Snimak stvarnog stanja - naselje Biluća

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju


Izvješće  o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Ličko-senjske županije za razdoblje od 2024. do 2028. godine.

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2028. GODINE

Internetsko savjetovanje Plan upravljanja pomorskim dobrom

Obrazac savjetovanja Plan upravljanja pomorskim dobrom


SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2027. GODINE

Obrazac savjetovanja


PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Obrazac savjetovanja


Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA  ZA PODRUČJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE,ZA 2023.GODINU

Obrazac savjetovanja


Plan savjetovanja tijela Ličko-senjske županije s javnošću za 2023. godinu


OBRAZAC - IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - PLAN RAZVOJA

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Obrazac savjetovanja


PLAN DJELOVANJA u području prirodnih nepogoda za područje Ličko-senjske županije za 2023. godinu

Obrazac_savjetovanja


Izvješće o provedenom savjetovanju Plan razvoja LSŽ do 2027. godine

Plan razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine

Obrazac sudjelovanja s zainteresiranom javnošću Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine


Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću - Plan zaštite od požara

Prijedlog Odluke o usvajanju usklađene Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Ličko-senjske županije i donošenju Plana zaštite od požara Ličko-senjske županije

obrazac sudjelovanja s zainteresiranom javnošću - Plan zaštite od požara 2022

Plan ZOP-a


NACRT PRIJEDLOGA KODEKSA PONAŠANJA ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Obrazac savjetovanja

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 


Program poticanja razvoja malog gospodarstva 2022-2025

Obrazac Javno savjetovanje Program poticanja razvoja malog gospodarstva 2022-2025


IZVJEŠĆE O ODRŽANOM SAVJETOVANJU PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI 2022.-2025. GODINA

JAVNO SAVJETOVANJE Program potpora poljoprivredi 2022.-2025. godina

OBRAZAC - Javno savjetovanje - Program poljoprivrede 2022-2025


IZVJEŠĆE O ODRŽANOM SAVJETOVANJU


Javno savjetovanje 2022. godina

Nacrt Godišnjeg Plana uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Ličko- senjske županije za 2021/2022. godinu


PLAN savjetovanja tijela Ličko-senjske županije s javnošću u 2021. godini 


- Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Ličko-senjske županije i
Obrazac

- Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine i
Obrazac


IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE OD 2016.-2020. GODINE

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Župana Ličko-senjske županije

Izvješće o provedenom Javnom savjetovanju


Godišnji Plan zaštite od divljači

Izvješće - Plan UMSŠD lovstvo

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

Izmjene i dopune programa

Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i Nacrtu prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("NN" br. 25/13 i 85/15) Župan Ličko-senjske županije donio je 30. prosinca 2020. godine Plan savjetovanja tijela Ličko-senjske županije s javnošću u 2021. godini, koji je objavljen u ("Županijskom glasniku" br. 38B/20).

  Transparentnost - Sve