Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Nacrt prijedloga Proračuna Ličko–senjske županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. studenoga 2023. godine dostave svoje primjedbe, komentare i prijedloge na Nacrt prijedloga Proračuna Ličko – senjske županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, s obrazloženjem, u pisanom obliku, putem elektronske pošte:  racunovodstvo@licko-senjska.hr ili tajnistvo@licko-senjska.hr  .

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt Proračuna dostavljaju se na OBRASCU za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na mrežnim stranicama Ličko – senjske županije.

Prijedlozi moraju biti čitko napisani te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Svi prijedlozi  moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, već ako se predlaže povećanje/smanjenje određene stavke (Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na mrežnoj stranici Ličko – senjske županije. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Po provedenom savjetovanju izradit će se Izvješće o provedenom savjetovanju.

 

 

 

 

Javno savjetovanje - Nacrt prijedloga Proračuna Ličko-senjske županije za 2023. godinu

Svi prijedlozi moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, već ako se predlaže povećanje/smanjenje određene stavke (Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje.

Popunjeni obrazac sudjelovanja u javnom savjetovanjuzaključno do 15. studenog 2022. godine, do 12:00 sati, dostaviti putem elektronske pošte na adresu racunovodtsvo@licko-senjska.hr ili tajnistvo@licko-senjska.hr .

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.