Javno savjetovanje - Nacrt prijedloga Proračuna Ličko-senjske županije za 2023. godinu

Svi prijedlozi moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, već ako se predlaže povećanje/smanjenje određene stavke (Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje.

Popunjeni obrazac sudjelovanja u javnom savjetovanjuzaključno do 15. studenog 2022. godine, do 12:00 sati, dostaviti putem elektronske pošte na adresu racunovodtsvo@licko-senjska.hr ili tajnistvo@licko-senjska.hr .

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

 

 

 

 

 

Proračun Ličko-senjske županije za 2021. godinu

III. izmjene i dopune Proračuna Ličko-senjske županije

II. izmjene i dopune Proračuna Ličko-senjske županije

I. izmjene i dopune Proračuna Ličko-senjske županije

Proračun Ličko-senjske županije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2021. godinu

Vodič za građane - Proračun Ličko-senjske županije za 2021. godinu

Izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine

Financijski izvještaji

Konsolidirani financijski izvještaj za 2021. godinu - Ličko-senjska županija (objavljeno: 25.2.2022. godine)

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj - 2021. godina

Financijski izvještaj za 2021. godinu - Ličko-senjska županija (objavljeno: 16. veljače 2022. godine)

Bilješke uz financijski izvještaj - 2021. godina

Korisnici:                                                                                                                                                                                                                Financijski izvještaj za 2021. godinu - JU Zavod za prostorno uređenje LSŽ (objavljeno: 2. veljače 2022. godine)