Kontakt

UO za regionalni razvoj i fondove EU

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
Pročelnica: : Zrinka Mraović, dipl. oec.

Telefon: 053/588-245
E-mail: zrinka.mraovic@licko-senjska.hr

O odjelu Kontakt


O odjelu

Upravni odjel za regionalni razvoj i fondove EU te međunarodnu suradnju obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata te izradu potrebne dokumentacije vezano uz prijavu projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova Europske unije, koordinira aktivnosti s Regionalnom razvojnom agencijom Ličko- senjske županije, a u smislu pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije, koordinira aktivnosti na izradi i provedbi projekata sa ostalim upravnim odjelima, ustanovama kojima je osnivač Ličko- senjska županija, trgovačkim društvima u kojima Ličko- senjska županija ima udjele ili dionice, sa jedinicama lokalne samouprave te sa drugim pravnim i fizičkim osobama sa područja Ličko- senjske županije, organizira bilateralnu i drugu suradnju Ličko-senjske županije s regijama u inozemstvu, priprema prijedloge sporazuma o suradnji, provodi i sudjeluje u međunarodnim programima, organizira suradnju s regijama s kojima Ličko-senjska županija ima potpisane sporazume o suradnji, obavlja poslove vezane uz članstvo Ličko- senjske županije u međunarodnim organizacijama kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva u međunarodnim organizacijama, pribavlja i distribuira informacije o potencijalnim izvorima financiranja programa i projekata s područja Ličko- senjske županije, koordinira i izrađuje izvješća o provedbi i vrednovanju projekata, koordinira aktivnosti vezane uz osiguranje financijskih sredstava za provedbu projekata, prati ispunjavanje preuzetih obveza od strane upravnih odjela, prati provedbu programa prekogranične suradnje, prati nacionalne propise kao i propise odnosno pravila Europske unije, zakonsku regulativu i procedure, sudjeluje u izradi županijskih strateških dokumenta te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.