Kontakt

UO za regionalni razvoj i fondove EU

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
Pročelnica: : Zrinka Mraović, dipl. oec.

Telefon: 053/588-245
E-mail: zrinka.mraovic@licko-senjska.hr