CERTIFIKAT ISO 9001

CERTIFIKAT UPRAVLJANJA KVALITETOM - ISO 9001:2015

 

U prostorijama Ličko-senjske županije, 24. siječnja 2023. godine,  upriličena je dodjela certifikata prema normi ISO 9001:2015 od strane direktora certifikacijske kuće Bureau Veritas Certification za Hrvatsku Željka Pehara.

Certifikat upravljanja kvalitetom uručen je Ličko-senjskom županu Ernestu Petryju i Zamjenici župana Jasni Orešković Brkljačić. 

Direktor certifikacijske kuće Bureau Veritas Certification za Hrvatsku Željko Pehar naglasio je da se norma ISO 9001:2015 odnosi isključivo na korisnike usluga Ličko-senjske županije kao i na stalno poboljšanje radnih procesa.

Dobivanje certifikata je dug postupak u kojem Županija analizira sve procese koji garantiraju najveću kvalitetu za dobrobit svojih korisnika.

Certifikat sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 koji je na temelju privedenih aktivnosti dodijeljen Ličko-senjskoj županiji poželjan je dokument prigodom prijavljivanja projekata za sredstva iz EU fondova.

  Transparentnost - Sve