Partnersko vijeće Ličko – senjske županije

Partnersko vijeća Ličko – senjske županije osnovano je Odlukom Županijske skupštine od 30. studenoga 2015. godine („Županijski glasnik“ br. 23/2015.) kao savjetodavno tijelo Ličko-senjske županije s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini Županije, predlaganja strateških projekata te sudjelovanja u izradi Županijske razvojne strategije 2015.- 2020. godine, sukladno Smjernicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe.

Partnersko vijeće obavlja sljedeće poslove:

 • prepoznavanje i predlaganje strateških projekata te praćenje njihovih učinaka na razvoj,
 • savjetovanje i davanje smjernica tijekom izrade Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2015-2020. godine,
 • davanje mišljenja Županijskoj skupštini o učinkovitosti i kvaliteti Županijske razvojne strategije, Akcijskog plana, Komunikacijske strategije i drugih županijskih planskih dokumenata i prema potrebi predlaganje njihova poboljšanja,
 • nadziranje učinkovitosti i kvalitete provedbe Županijske razvojne strategije, Akcijskog plana i ostalih županijskih planskih dokumenata što obuhvaća: 
  • periodično ocjenjivanje napretka u postizanju ciljeva Županijske razvojne strategije, Akcijskog plana i Komunikacijske strategije,
  • ocjenjivanje i odobravanje godišnjih i zavr- šnih izvješća o provedbi Županijske razvojne strategije, Akcijskog plana i Komunikacijske strategije, 
  • predlaganje izmjena i/ili dopuna Županijske razvojne strategije, Akcijskog plana i Komunikacijske strategije, - podnošenje godišnjeg izvješća o radu Županijskoj skupštini.

Sukladno načelu partnerstva i suradnje kako bi se povezali dionici razvoja na području Ličko-senjske županije, u radu Partnerskog vijeća sudjeluju predstavnici:

 • javnog sektora (Ličko-senjska županija, Razvojna agencija Ličko-senjske županije, gradovi i općine na području Ličko-senjske županije, Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću, ustanove kojima je osnivač Ličko-senjska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba Gospić),
 • gospodarskog i socijalnog sektora (HGK Županijska komora Otočac, Obrtnička komora Ličko-senjske županije, gospodarski subjekti),
 • civilnog sektora (lokalne akcijske grupe i druge organizacije civilnog društva koje djeluju na području Ličko-senjske županije).

Rješenjem o imenovanju Partnerskog vijeća Ličko – senjske županije („Županijski glasnik“ br. 2/2016.) za članove su imenovani:

1. Sanjin Rukavina, Ličko-senjska županija - za člana,
Ana Rukavina – Stilinović, Ličko-senjska županija– za zamjenicu člana,

2. Andrija Brkljačić, Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA - za člana
Marija Naglić, Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA– za zamjenicu člana,

-3. Tomislav Kovačević, Lokalna akcijska grupa LIKA– za člana,
Petra Aničić, Lokalna akcijska grupa LIKA - za zamjenicu članice,

4. Marta Grgurić, Grad Gospić– za članicu,
Slaven Stilinović, Grad Gospić – za zamjenika članice,

5. Antonija Bićanić, Grad Otočac,– za članicu,
Ivan Francetić, Grad Otočac – za zamjenicu članice,

6. Nikica Dizdar, Grad Senj – za člana,
Božica Šarenić, Grad Senj – za zamjenicu člana,

7. Antonio Datković, Grad Novalja – za člana
Katarina Bukša, Grad Novalja – za zamjenicu člana,

8. Marijan Bardiovski, Općina Brinje – za člana,
Marija Sertić, Općina Brinje - za zamjenicu člana,

9. Marina Polić, Općina Plitvička Jezera, – za članicu,
Marija Vlašić, Općina Plitvička Jezera – za zamjenicu članice,

10. Mihael Kurteš, Općina Perušić - za člana
Nada Marijanović, Općina Perušić – za zamjenicu člana,

11. Boris Smojver, Općina Karlobag – za člana
Tomislava Jurković, Općina Karlobag - za zamjenicu člana

12. Milorad Delić, Općina Vrhovine – za člana,
Miroslav Mašić, Općina Vrhovine – za zamjenika člana,

13. Milan Đukić, Općina Donji Lapac – za člana,
Miro Tomić, Općina Donji Lapac – za zamjenika člana,

14. Dubravko Čanić,Općina Lovinac – za člana,
Daniel Jurjević, Općina Lovinac – za zamjenika člana,

15. Zlatko Brkić, Općina Udbina – za člana,
Stanko Momčilović, Općina Udbina - za zamjenika člana,

16. Anita Pocrnić –Radošević, HZZ PU Gospić – za članicu,
Milka Rukavina, HZZ PS Gospić – za zamjenicu članice,

17. Predrag Dešić, Lučka uprava Senj– za člana,
Milan Vrban, Lučka uprava Senj– za zamjenika člana

18. Stjepan Dujmović, JU NP Plitvička Jezera – za člana,
Bogdan Radaković , JU NP Plitvička Jezera – za zamjenika člana,

19. Ivana Maras, JU "Park prirode Velebit" – za članicu,
Ivana Svetić, JU "Park prirode Velebit“– za zamjenicu članice,

20. Joso Brajković, HGK ŽK Otočac – za člana,
Irena Banić, HGK ŽK Otočac – za zamjenicu člana,

21. Marko Sokolić, HOK, Obrtnička komora LSŽ – za člana,
Ankica Šubarić, HOK, Obrtnička komora LSŽ – za zamjenicu člana,

22. Ivan Radošević, Turistička zajednica LSŽ– za člana,
Ankica Grabašnjak, Turistička zajednica LSŽ – za zamjenicu člana,

23. Jure Ladišić, Udruga slijepih Ličko-senjske županije – za člana,
Katarina Rupčić, Udruga slijepih Ličko-senjske županije – za zamjenicu člana,

24. Ivan Crnković, PavenkaVelebitska udruga Kuterevo – za člana,
Annamaria Orešković, Velebitska udruga Kuterevo – za zamjenicu člana,

25. Nikola Šimunić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar Gospić – za člana,
Anita Bušljeta Tonković, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar Gospić – za zamjenicu člana,

26. Jadranka Pejnović, Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću – za članicu,
Željko Župan, Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću – za zamjenika članice,

27. Tušak Željka, Tušak d.o.o. Gospić – za članicu,
Tušak Danijel, Tušak d.o.o. Gospić– za zamjenika člana,

28. Nikola Vidaković, Agrovelebit d.o.o. Lovinac – za člana
Katarina Sekulić, Agrovelebit d.o.o. Lovinac – za zamjenicu člana,

29. Marijana Nahod, Udruga Pokretač Korenica – za članicu,
Željko Naglić, Udruga Pokretač Korenica – za zamjenika članice,

30. Dragica Rogić, Udruga Gačanka – za članicu,
Ivan Vukelić, Udruga Gačanka – za zamjenika članice,

31. Perica Orešković ORSO d.o.o. Perušić – za člana,
Jakov Mislav Sokol – za zamjenika člana,

32. Ante Franić, INGOS d.o.o. Gospić – za člana,
Bariša Dejanović – za zamjenika člana

33. Blaženka Jurčić, Lika svjetlo d.o.o. Gospić - za članicu,
Josipa Šnjarić, Lika svjetlo d.o.o. Gospić, - za zamjenicu članice,

34. Milan Čudić, Neda Senj d.o.o. Senj – za člana,
Anđela Milanović, Neda Senj d.o.o. Senj– za zamjenicu člana,

35. Sanja Vukelić Karadžija, Metalna oprema d.d. Senj – za članicu,
Željko Tomljanović, Metalna oprema d.d. Senj – za zamjenika članice,

Članovi Partnerskog vijeća i njihovi zamjenici imenovani se za razdoblje trajanja Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije za razdoblje 2015.-2020. godine.

Na sjednici Partnerskog vijeća Ličko – senjske županije održanoj 16. veljače 2016. godine za predsjednika je izabran zamjenik župana Sanjin Rukavina, dok je za zamjenika predsjednika izabran Andrija Brkljačić, zamjenik ravnatelja Razvojne agencije LIRA- e.