Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje kapitalnih projekata na pomorskom dobru

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje kapitalnih projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranje projekata uređenja, izgradnje i održavanja pomorskog dobra na području Ličko-senjske županije za 2021. godinu