Stalna radna tijela

STALNA RADNA TIJELA

 

MANDATNO POVJERENSTVO

 1. Ivan Bižanović - predsjednik,
 2. Tomislav Biondić - član,
 3. Josip Brozičević - član.

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

 1. Ivica Radošević - predsjednik,
 2. Josip Brozičević - član,
 3. Ivan Bižanović - član,
 4. Tomislav Biondić – član,
 5. Željko Nekić – član,
 6. Berislav Kostelac – član,
 7. Vlatka Ružić – članica.

 

ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE

 1. Vlatka Ružić - predsjednica,
 2. Zlatko Fumić - član,
 3. Ivica Radošević – član,
 4. Martina Tenđera – članica,
 5. Branislav Šutić – član.

 

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE

 1. Margareta Škunca - Čepulo - predsjednica,
 2. Vlatka Ružić - članica,
 3. Marko Prpić – član,
 4. Krunoslav Tomljanović - član,
 5. Berislav Kostelac – član.

 

ODBOR ZA GOSPODARSKA PITANJA

 1. Danijel Tušak - predsjednik,
 2. Vlatka Ružić - članica,
 3. Tomislav Zrinski - član,
 4. Vice Nekić – član,
 5. Mile Milković – član.

 

ODBOR ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO

 1. Zlatko Fumić - predsjednik,
 2. Josip Brozičević - član,
 3. Mirjana Đević - članica,
 4. Marija Ćaćić - članica,
 5. Damir Paun - član.

 

ODBOR ZA PROSVJETU, KULTURU, ZNANOST I SPORT

 1. Branislav Šutić - predsjednik,
 2. Ivica Radošević - član,
 3. Milan Knežević - član,
 4. Ileana Tomljanović - članica,
 5. Martina Vurušić Katalinić- članica.

 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

 1. Ivan Bižanović - predsjednik,
 2. Vlatka Ružić - članica,
 3. Milorad Delić - članica,
 4. Velibor Potnar - član,
 5. Ana Manjerović - članica.

 

ODBOR ZA PITANJA HRVATSKIH BRANITELJA

 1. Tihomir Starčević - predsjednik,
 2. Ivan Bižanović - član,
 3. Robert Lilion - član,
 4. Milan Ćulumović - član,
 5. Pajo Brkljačić - član.

 

ODBOR ZA PITANJA NACIONALNIH MANJINA

 1. Milorad Delić - predsjednik,
 2. Milan Knežević - član,
 3. Robert Lilion - član,
 4. Nikola Lalić - član,
 5. Branko Basta - član.