Osoba zadužena za nepravilnosti

Sukladno članku 36. stavku 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (NN broj 141/06) čelnik korisnika proračuna obvezan je imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

Osoba zadužena za nepravilnosti u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko – senjske županije je:

  • KARMELA FRANIĆ, struč.spec.ing.traff. 
  • tel.: 588-255, e-mail: karmela.baburic@licko-senjska.hr.
  • Sjedište: dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
  Transparentnost - Sve