Gospodarstvo

GOSPODARSTVO (2014.)

Broj obrtnika:  1.127
Broj zaposlenih u pravnim osobama:  10.378
Stopa nezaposlenosti: 21,3% (3.794 osoba)

Uvoz/Izvoz Broj izvoznika Ličko-senjske županije u 2014. godini porastao je za 36,2% (ukupno 64), odnosno 17 izvoznika više no što ih je bilo u 2013. godini. Rezultat izvoza od 291,3 milijuna kuna u 2014. godini predstavlja povećanje za 84,1%, s obzirom na prethodno razdoblje. Uvoz bilježi smanjenje od 32,7% (49,9 milijuna kuna u 2014. godini). U ukupno ostvarenom izvozu Ličko-senjske županije najveći je udio poduzetnika grada Senja 37,8% (109,9 milijuna kuna). Slijede ih poduzetnici grada Gospića (75,0 milijuna kuna) te općine Udbina (44,4 milijuna kuna).

Tablica 1: Uvoz-izvoz

Opis

2013.

2014.

Index

Izvoz

158.250,000

291.319,000

184,1

Uvoz

74.260,000

49.948,000

67,3

Gotovinski saldo

83.990,000

241.371,000

 

   Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, za 2014.g.

Grafikon 1: Uvoz-izvoz

tablica1

Poduzetnici Ličko-senjske županije s najvećim prihodom od izvoza u 2014. godini prikazani su u grafikonu 2. Društvo SELAN d.o.o. iz Senja u 2014. godini ostvarilo je ukupan prihod u iznosu od 84,3 milijuna kuna od čega se 94% odnosi na prihode od izvoza. Pretežita djelatnost društva je u području građevinarstva -  gradnja ostalih građevina niskogradnje (42.99). Društvo je u 2014. godini imalo 3 zaposlena s prosječnom mjesečnom neto plaćom većom od prosjeka RH za 117% (izvor: www.transparentno.hr). Grafikon 2.      Usporedba top 5 poduzetnika u Ličko-senjskoj županiji po prihodima od izvoza u 2014. godini

graf1

BDP/stan. 2012.godine: 7.764

Ključni sektori

Grafikon 3: Ključni sektori prema razini ostvarenih ukupnih prihoda

 graf3

Grafikon 4: Ključni sektori prema broju zaposlenih

graf4

Udio Županije u broju zaposlenih RH   0,5%     (FINA) Udio Županije u broju poduzetnika RH   0,7%  (FINA)

Tablica 2: Zaposleni u pravnim osobama od 2012. do 2014. godine (na dan 31.03.)

 

 

2012.

2013.

2014.

Indeks 2014/2013

RH

1.148.525

1.122.885

1.109.461

98,8

Ličko-senjska županija

10.187

10.253

10.378

101,2

Udio LSŽ/RH

0,9

0,9

0,9

-

Izvor: Priopćenje 9.2.4. od 23.ožujka 2012., 26.ožujka 2013.,26.03.2014. godine, i 27.03. 2015.godine.

 

Broj zaposlenih u pravnim osobama u Ličko-senjskoj županiji u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu povećan je za 1,2% dok je u istom razdoblju na nivou Republike Hrvatske broj zaposlenih u pravnim osobama smanjen za 1,2%. Porast broja zaposlenih u pravnim osobama u Županiji zabilježen je u djelatnostima poljoprivrede, prerađivačke industrije, prijevoza, ugostiteljstva, trgovine i drugim.

Tablica 3: Pet najvećih poduzetnika u Županiji u 2014. godini prema ukupnom prihodu

RANG

NAZIV

SJEDIŠTE

UKUPAN   PRIHOD

(u   000 kn)

1.

SELAN D.O.O.                                   

SENJ

84.317

2.

NOVALIS D.O.O.      

NOVALJA

68.390

3.

LIKA CESTE D.O.O.    

GOSPIĆ

55.891

4.

MODERATOR D.O.O  

UDBINA

43.059

5.

MOST d.o.o.

OTOČAC

41.915

 

Tablica 4: Pet najvećih poduzetnika u Županiji u 2014. godini prema broju zaposlenih

RANG

NAZIV

SJEDIŠTE

BROJ   ZAPOSLENIH

1.

LIKA   CESTE D.O.O.

GOSPIĆ

194

2.

ŽELJKO OREŠKOVIĆ

KORENICA

179

3.

DRVOREZ INO D.O.O.

OTOČAC

85

4.

METALNA OPREMA D.D.

SENJ

77

5.

NOVALIS D.O.O.

NOVALJA

70

 Izvor: FINA, Središnji ured Zagreb, lipanj 2015. godine


 

STRATEŠKE GOSPODARSKE DJELATNOSTI  

1.    POLJOPRIVREDA POLJOPRIVREDNE POVRŠINE:  2357,4 km2 (8,5% u RH) OBRADIVE POVRŠINE:   795,5 km2 •    Oranice i vrtovi: 242 km2 •    Livade: 539 km2 •    Voćnjaci i vinogradi: 14,6 km2 PAŠNJACI:    1.561,9 km2

2.   TURIZAM (2013.) Broj postelja 2012. godine:    33.831 (3,3% RH) Broj dolazaka turista:    493.164 (3,9% RH) Broj ostvarenih noćenja:    1.949.651 (3,0% RH)

3.   DRVNA INDUSTRIJA ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE: 3.068 km2 •    Udio drvne industrije u izvozu Županije:   43,72% •    Broj registriranih gospodarskih subjekata:  38 •    Godišnja proizvodnja pilanskih trupaca u Županiji:   cca 180.000 m3

 

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI U GOSPODARSTVU

Županijska razvojna strategija Ličko-senjske županije 2011.-2014. godine
Program poticanja razvoja malog gospodarstva Ličko-senjske županije 2014-2020. godine
Plan razvoja poduzetničkih zona na području Ličko-senjske županije za 2013 i 2014. godinu
Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama na području Ličko-senjske županije

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI U POLJOPRIVREDI: 

Plan navodnjavanja Ličko-senjske županije  (SAŽETAK)  (7MB)
Agroekološka regionalizacija voćarske proizvodnje na području Ličko-senjske županije – SAŽETAK (37 MB)
Studija opravdanosti davanja koncesije na pomorskom dobru za marikulturu, na području Velebitskog kanala, u Ličko-senjskoj županiji (3MB)
Program mjera za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području Ličko-senjske županije 2012.-2013. godine
Odluka o produljenju rokova provedbe programa