Sprečavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Ličko - senjska  županija kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

  • OPG „RAJČEK“, nositelj MILAN UZELAC, Trg hrvatskih vitezova 13, Udbina, OIB: 14708576059