Partnersko vijeća Ličko – senjske županije osnovano je Odlukom Županijske skupštine od 30. studenoga 2015. godine („Županijski glasnik“ br. 23/2015.) kao savjetodavno tijelo Ličko-senjske županije s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini Županije, predlaganja strateških projekata te sudjelovanja u izradi Županijske razvojne strategije 2015.- 2020. godine, sukladno Smjernicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe.

Partnersko vijeće obavlja sljedeće poslove:

 • prepoznavanje i predlaganje strateških projekata te praćenje njihovih učinaka na razvoj,
 • savjetovanje i davanje smjernica tijekom izrade Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2015-2020. godine,
 • davanje mišljenja Županijskoj skupštini o učinkovitosti i kvaliteti Županijske razvojne strategije, Akcijskog plana, Komunikacijske strategije i drugih županijskih planskih dokumenata i prema potrebi predlaganje njihova poboljšanja,
 • nadziranje učinkovitosti i kvalitete provedbe Županijske razvojne strategije, Akcijskog plana i ostalih županijskih planskih dokumenata što obuhvaća: 
  • periodično ocjenjivanje napretka u postizanju ciljeva Županijske razvojne strategije, Akcijskog plana i Komunikacijske strategije,
  • ocjenjivanje i odobravanje godišnjih i zavr- šnih izvješća o provedbi Županijske razvojne strategije, Akcijskog plana i Komunikacijske strategije, 
  • predlaganje izmjena i/ili dopuna Županijske razvojne strategije, Akcijskog plana i Komunikacijske strategije, - podnošenje godišnjeg izvješća o radu Županijskoj skupštini.

Sukladno načelu partnerstva i suradnje kako bi se povezali dionici razvoja na području Ličko-senjske županije, u radu Partnerskog vijeća sudjeluju predstavnici:

 • javnog sektora (Ličko-senjska županija, Razvojna agencija Ličko-senjske županije, gradovi i općine na području Ličko-senjske županije, Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću, ustanove kojima je osnivač Ličko-senjska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba Gospić),
 • gospodarskog i socijalnog sektora (HGK Županijska komora Otočac, Obrtnička komora Ličko-senjske županije, gospodarski subjekti),
 • civilnog sektora (lokalne akcijske grupe i druge organizacije civilnog društva koje djeluju na području Ličko-senjske županije).
 •  

Rješenjem o imenovanju Partnerskog vijeća Ličko – senjske županije („Županijski glasnik“ br. 18/2019.) za članove su imenovani:

1.    gđa. Jasna Orešković Brkljačić, zamjenica župana Ličko-senjske županije, Ličko-senjska županija - za člana,

       gđa. Ana Rukavina-Stilinović, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Ličko-senjske županije, Ličko-senjska

       županija– za zamjenika člana,

2.    g. Andrija Brkljačić, ravnatelj, JU Razvojna agencija LSŽ-LIRA – za člana

       gđa. Marija Zorić, voditeljica Odsjeka za regionalni razvoj i strateško planiranje, JU Razvojna agencija LSŽ-LIRA

        – za zamjenika člana

3.    gđa. Ivana Starčević, voditeljica, Lokalna akcijska grupa LIKA– za člana

       gđa. Maria Ćaćić, administrator, Lokalna akcijska grupa LIKA - za zamjenika člana,

4.    gđa. Kristina Prša, zamjenica gradonačelnika, Grad Gospić– za člana,

       gđa. Nikolina Tonković Čorak, voditeljica Odsjeka za gospodarstvo i ruralni razvoj, Grad Gospić – za zamjenika člana,

5.    gđa. Antonija Bićanić, pročelnica, Grad Otočac,– za člana,

       gđa. Lucijana Vidmar, viši stručni suradnik za poljoprivredu, malo i srednje poduzetništvo, Grad Otočac

        – za zamjenika člana,

6.    g. Jure Tomljanović, pročelnik Grada Senja, Grad Senj – za člana,

       g. Vedran Ažić, ravnatelj Ustanove za razvoj Grada Senja, Grad Senj – za zamjenika člana,

7.    gđa. Marija Vidušin, Savjetnica za komunalni sustav, Grad Novalja – za člana,

       g. Dinko Škunca, Viši stručni suradnik za europske integracije i gospodarstvo, Grad Novalja – za zamjenika člana,

8.    gđa. Kristina Kolak, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje, Općina Brinje – za člana,

       g. Ivica Perković, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,

       Općina Brinje - za zamjenika člana,

9.    gđa. Marija Vlašić, Općina Plitvička Jezera, – za člana,

       gđa. Ljiljana Hrgota, Općina Plitvička Jezera – za zamjenika člana,

10.  gđa. Nada Marjanović, , Općina Perušić - za člana,

       g. Mihael Kurteš, Općina Perušić – za zamjenika člana,

11.  gđa. Karla Mažuran, Općina Karlobag – za člana,

       gđa. Tomislava Jurković, Općina Karlobag - za zamjenika člana

12. g. Milorad Delić, općinski Načelnik, Općina Vrhovine – za člana,

      gđa. Marijana Orešković, službenik- Pročelnik, Općina Vrhovine – za zamjenika člana,

13. g. Milan Đukić, v.d. Pročelnik, Općina Donji Lapac – za člana,

      g. Milan Divjak, Viši upravni referent za komunalne poslove i pripremu građevinskog zemljišta, Općina Donji Lapac

      – za zamjenika člana,

14. gđa, Marijana Živković Bakmaz, pročelnica JUO-a, Općina Lovinac – za člana,

      gđa. Nataša Mataić, administrativna tajnica, Općina Lovinac – za zamjenika člana,

15. g. Zlatko Brkić, pomoćnik pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, Općina Udbina – za člana,

      gđa. Marina Gučanin Franjičić, zamjenica načelnika iz reda hrvatskog naroda, Općina Udbina - za zamjenika člana,

16. gđa. Ivona Drašić Šarić, rukovoditeljica Odsjeka za mjere aktivne politike zapošljavanja, HZZ PU Gospić – za člana,

      gđa. Milka Rukavina, v.d. predstojnica, HZZ PU Gospić – za zamjenika člana,

17. g. Tomislav Kovačević, ravnatelj, JU NP Plitvička Jezera – za člana,

      gđa. Katarina Marković, viši savjetnik u Uredu ravnatelja, JU NP Plitvička Jezera – za zamjenika člana,

18. g. Mario Šaban, JU "Park prirode Velebit" – za člana,

      gđa. Nikolina Jelinić, JU "Park prirode Velebit“– za zamjenika člana,

19. gđa. Franka Grbavac, biolog, Nacionalni park Sjeverni Velebit – za člana

      gđa. Irena Krušić Tomaić, šumar, Nacionalni park Sjeverni Velebit – za zamjenika člana

20. gđa.  Jelena Milković, ravnateljica, JU Pećinski park Grabovača – za člana

      g. Tomislav Špehar, čuvar prirode, JU Pećinski park Grabovača – za zamjenika člana

21. gđa. Irena Banić, viša stručna suradnica, HGK ŽK Otočac – za člana,

      gđa. Frana Lokas Mudrovčić, viša stručna suradnica, HGK ŽK Otočac – za zamjenika člana,

22. g. Joso Vrkljan, predsjednik Komore, HOK, Obrtnička komora LSŽ – za člana,

      gđa. Ankica Šubarić, tajnica Komore, HOK, Obrtnička komora LSŽ – za zamjenika člana,

23. gđa. Željka Šikić, Udruga „Pčelice“ Gospić – za člana.

      gđa. Antonija Klepić, Udruga „Pčelice“ Gospić – za zamjenika člana,

24. gđa. Dragica Rogić, Udruga Gačanka – za člana,

      gđa. Viktorija Rogić, Udruga Gačanka – za zamjenika člana,

25. gđa. Anita Bušljeta Tonković, voditeljica Područnog centra Instituta u Gospiću, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar,

      Područni centar Gospić – za člana,

      g. Ivan Brlić, znanstveni suradnik Instituta, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar Gospić

      – za zamjenika člana,

26. g. Ivan Barković, prof., Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću – za člana,

      gđa. Tihana Štimac, mag.oec., Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću – za zamjenika člana,

27. g. Danijel Tušak, Tušak d.o.o. Gospić – za člana,

       gđa. Željka Župan, Tušak d.o.o. Gospić– za zamjenika člana,

28. gđa. Petra Kovačević, voditeljica klastera, Klaster Lika Destination – za člana,

      gđa. Viktorija Rogić, stručna suradnica, Klaster Lika Destination – za zamjenika člana

29. g. Mile Milković, ravnatelj, Razvojni centar Ličko-senjske županije – za člana

30. gđa. Petra Aničić, voditeljica , LAGUR Tramuntana – za člana,

      gđa. Jelena Tomljenović, stručna suradnica za pripremu i provedbu LRSR, LAGUR Tramuntana – za zamjenika člana

 

Članovi Partnerskog vijeća i njihovi zamjenici imenuju se za razdoblje trajanja Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine.

  Županijska skupština - Sve