Gospodarsko-socijalno vijeće Ličko-senjske županije osnovano je Sporazumom o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća od 03. svibnja 2002. godine radi uspostave tripartitnog dijaloga između Ličko-senjske županije, sindikalnih središnjica i poslodavaca. Gospodarsko-socijalno vijeće osniva se radi zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa radnika i poslodavaca, vođenja usklađene gospodarske, socijalne, porezne i razvojne politike, te poticanja sklapanja i primjene kolektivnih ugovora.

S obzirom na činjenicu da su tijekom 2013. godine provedeni lokalni izbori te da je na nacionalnoj razini došlo do promjene potpisnika Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća na strani sindikalnih središnjica, tom prigodom pristupljeno je sklapanju novog Sporazuma o osnivanju GSV-a Ličko-senjske županije, kako bi se sastav GSV-a na županijskoj razini uskladio sa sastavom GSV-a na nacionalnoj razini.

Time je konstituirano Gospodarsko-socijalno vijeće Ličko-senjske županije koga sada čine pet predstavnika Ličko-senjske županije, četiri predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca i po jedan predstavnik svake od četiri sindikalne središnjice (SSSH, HURS, MHS i NHS).

Sporazumom o osnivanju GSV-a LSŽ utvrđeno je da Vijeće:

 • promiče ideju trostrane suradnje Županije, udruga sindikata i udruga poslodavaca na razmatranju i rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja i problema;
 • prati i ocjenjuje utjecaj gospodarske, komunalne, porezne i socijalne politike i mjera u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Županije na gospodarsku i socijalnu stabilnost i razvoj na području Županije;
 • predlaže mjere za vođenje usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike na županijskoj razini;
 • daje mišljenje o prijedlogu županijskog proračuna;
 • prati, izučava i ocjenjuje utjecaj promjena cijena i plaća na gospodarsku i socijalnu stabilnost i razvoj na području Županije;
 • prati stanje na području zapošljavanja, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, obrazovanja i usklađivanja tržišta rada i zaštite na radu, na županijskoj razini, te predlaže mjere za njihovo poticanje i unapređenje;
 • razmatra i druga pitanja od zajedničkog interesa na području Županije, te upućuje svoje incijative i mišljenja Županijskoj skupštini;
 • potiče sklapanje i primjenu kolektivnih ugovora na području Županije;
 • prati ostvarivanje zaštite prava iz rada i socijalne sigurnosti i predlaže mjere za unapređivanje;
 • usvaja izvještaj o radu Vijeća i njegovih radnih tijela.

Vijeće ima predsjednika i dva dopredsjednika koje biraju članovi Vijeća većinom glasova na vrijeme od godine dana, naizmjenično iz redova sva tri socijalna partnera.

Predsjednik GSV-a Ličko-senjske županije je:

 • Tomislav Užarević, predstavnik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Dopredsjednice GSV-a Ličko-senjske županije su:
 • Blaženka Jurčić, predstavnica HUP-a,
 • Milka Rukavina, predstavnica Ličko-senjske županije.

Administrativne poslove priprema sjednica, kao i druge poslove u vezi s radom Vijeća, a u skladu s Poslovnikom o radu Vijeća, obavlja tajnica Vijeća Zrinka Mraović, kontakt tel: 053/588-245, faks: 053/588-287, e-mail: zrinka.mraovic@licko-senjska.hr u Upravnom odjelu za gospodarstvo Ličko-senjske županije, dr. F. Tuđmana 4 u Gospiću.

  Županijska skupština - Sve