Završetak projekta Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije

Projekt „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije“ sufinanciran je iz sredstava Europske unije u okviru Programa IPA- Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. godine. Nositelj projekta je Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA. Partneri na projektu su: Ličko-senjska županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Gospić. Ciljane skupine projekta su članovi LPZ-a dok su krajnji korisnici projekta nezaposlene osobe i poslodavci. Vrijednost projekta iznosi 28.724,31 €

Projekt se provodio od 17. veljače 2015. godine do 16. veljače 2016. godine. Svrha projekta je osigurati okvir za koordinirani rad lokalnih aktera na tržištu rada u cilju unaprjeđenja lokalnog gospodarstva i lokalnog tržišta rada kroz razvoj i provedbu zajedničke lokalne politike i strategije.
Specifični cilj projekta jest osigurati učinkovito funkcioniranje i održivost partnerstva usmjerenog na analize i razvojne politike, jačanje baze projektnih ideja, razvoj i jačanje tehničkih kapaciteta, informacija i podizanja svijesti.

Tijekom provedbe projekta održana su 4 redovna sastanka LPZ-a, a na mjesečnoj bazi održavani su sastanci projektnog tima. U cilju educiranja članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje održane su dvije radionice na temu: "Potencijalni izvori financiranja" i "Proračun i financijsko praćenje". Po prvi put u Republici Hrvatskoj organiziran je radni posjet – studijsko putovanje na razini lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Naime, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje naše Županije posjetilo je Zadarsku županiju. Održan je radni sastanak sa Lokalnim partnerstvom Zadarske županije u svrhu uspostavljanja suradnje i razmjene znanja, vještina i iskustava.
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije sudjelovalo je na manifestaciji "Jesen u Lici" i Sajmu poslova gdje smo predstavili poduzetnicima rad Lokalnog partnerstva. Također je tijekom provedbe projekta podijeljeno 500 promotivnih brošura, 100 promotivnih kemijskih olovki i vrećica, emitirano je 60 radio spotova na lokalnoj radio stanici. U sklopu projekta nabavljen je laserski printer u boji i skener te samostojeći stalak.

Tijekom provedbe projekta prikupljena je 31 projektna ideja te je usvojen Akcijski plan u kojem je odabran 21 projekt kao i Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije do kolovoza 2015. godine.

Dana 10. veljače 2016. godine održan je i zadnji sastanak u sklopu provedbe navedenog projekta na kojem su članovi dali svoje prijedloge i ideje za daljni rad Lokalnog partnerstva.

Lokalno Partnerstvo za Zapošljavanje Ličko-senjske županije

Analiza rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije

U sklopu provedbe projekta “Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije” 10. veljače 2016. godine održan je posljednji sastanak na kojem su članovi dali svoje prijedloge i ideje za daljni rad Lokalnog partnerstva.

Jedna od tema sastanka bila je analiza dosadašnjeg rada Lokalnog partnerstva u zapošljavanje odnosno rada u razdoblju provedbe Projekta (od 17. veljače 2015. godine do 16. veljače 2016. godine). Prije rasprave članovi Lokalnog partnerstva ispunjavali su upitnik koji se sastojao od tri dijela. Prvi dio fokusiran je na rad Lokalnog partnerstva za zapošljavanje općenito, drugi dio temeljio se na prijedlozima aktivnosti budućeg projekta Lokalnog partnerstva, a treći dio odnosio se na prijedloge na koji način sami članovi Lokalnog partnerstva mogu pridonijeti osnaživanju Lokalnog partnerstva. Rezultati anketnog upitnika i rasprave poslužit će dobivanju cjelokupne slike o idejama i prijedlozima vezanim uz rad i funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije.

Voditeljica Projekta
Valentina Boršić

Analiza rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije

U sklopu provedbe projekta “Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije” 10. veljače 2016. godine održan je posljednji sastanak na kojem su članovi dali svoje prijedloge i ideje za daljni rad Lokalnog partnerstva.

Jedna od tema sastanka bila je analiza dosadašnjeg rada Lokalnog partnerstva u zapošljavanje odnosno rada u razdoblju provedbe Projekta (od 17. veljače 2015. godine do 16. veljače 2016. godine). Prije rasprave članovi Lokalnog partnerstva ispunjavali su upitnik koji se sastojao od tri dijela. Prvi dio fokusiran je na rad Lokalnog partnerstva za zapošljavanje općenito, drugi dio temeljio se na prijedlozima aktivnosti budućeg projekta Lokalnog partnerstva, a treći dio odnosio se na prijedloge na koji način sami članovi Lokalnog partnerstva mogu pridonijeti osnaživanju Lokalnog partnerstva. Rezultati anketnog upitnika i rasprave poslužit će dobivanju cjelokupne slike o idejama i prijedlozima vezanim uz rad i funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije.

Voditeljica Projekta
Valentina Boršić

 Usvojen Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za 2016. godinu

Dana 28. siječnja 2016. godine Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije usvojila je Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za 2016. godinu.
Akcijskim planom za 2016. godinu planiran je 21 projekt. Projekti su usklađeni sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala te se planiraju provesti u kraćem razdoblju. Uspješnost provođenja ovisit će o kapacitetima potencijalnih prijavitelja te o objavi natječaja na koje će se isti projekti moći aplicirati. Projekti koji se iz objektivnih razloga ne provedu u predviđenom vremenu biti će podloga u izradi novog Akcijskog plana za narednu godinu.

Voditeljica Projekta
Valentina Boršić

Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za razdoblje 2014.-2020.

Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za razdoblje 2014.-2020. (u daljnjem tekstu Strategija) sastavni je dio projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije“ kojeg je sufinancirala Europska unija unutar programa IPA IV Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Cilj Izvješća je provesti ocjenjivanje neposrednih rezultata aktivnosti provedbe i utjecaja Strategije u vremenskom razdoblju od godinu dana (kolovoz 2014. godine do kolovoza 2015. godine)
Dana 28. siječnja 2016. godine Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije usvojilo je Izvješće o provedbi Strategije. 

Obavijest o održavanju sastanka Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije

Dana 28. siječnja 2016. godine u prostorijama Kulturno informativnog centra u Gospiću, Budačka 12, održat će se skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije.
Teme sastanka bit će usvajanje Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za 2016. godinu te Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije 2014.-2020. godine tijekom 2015. godine.

Projekt Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije provodi se od 17. veljače 2015. godine. Svrha ovog jednogodišnjeg projekta je osigurati okvir za koordinirani rad lokalnih aktera na tržištu rada u cilju unaprjeđenja lokalnog gospodarstva i lokalnog tržišta rada kroz razvoj i provedbu zajedničke lokalne politike i strategije.
Skupština LPZ-a pokrenula je postupak prikupljanja projektnih ideja za Akcijski plan za 2016. godinu te su članovi Lokalnog partnerstva zajedno sa lokalnim dionicima prijavljivali projekte od 24. lipnja 2015. godine do 15. rujna 2015. godine. Po isteku definiranog roka za prijavu projekata, Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije odabrala je projektne ideje koje će se uvrstiti u Akcijski plan, a na temelju kriterija usklađenosti, relevantnosti, izvedivosti i mogućnost financiranja.
Prikupljena je 31 projektna ideja, od čega je 21 projekt uvršten u Akcijski plan, dok je 10 projektnih ideja arhivirano u bazi projektnih ideja.
Akcijski plan za 2016. godinu bit će objavljen na službenim stranicama članova Lokalnog partnerstva.


Voditeljica projekta

Valentina Boršić

Razvojna agencija
Ličko-senjske županije – LIRA