Prvim javnim predstavljanjem projekta IN-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities), čiji je koordinator i nositelj Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  održanim 12. Listopada u Zagrebu službeno je otpočela jednogodišnja suradnja Ministarstva i 80 partnera, među kojima je i Ličko-senjska županija.

Projekt je prijavljen na program CEF – Connecting Europe Facility) – Instrument za povezivanje Europe, a cilj projekta je poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „eRačun za državu“. 

Projekt se financira iz programa CEF Telecom čija  ukupna vrijednost iznosi 1.021.025,23 €, od čega Europska komisija sufinancira 75% prihvatljivih troškova, odnosno 765.769 €.

Ličko – senjska županija sudjeluje kao korisnik bespovratnih sredstava u iznosu od 13.136  €, a ostatak vrijednosti u iznosu od 4.379  € osigurava se iz vlastitih sredstava.

Na ovaj način Županija će ostvariti sufinanciranje procesa uvođenja sustava za zaprimanje i obradu elektronički zaprimljenih računa, a što je i zakonska obveza javnih tijela, da od 1. prosinca 2018. godine osiguraju zaprimanje eRačuna u postupcima javne nabave za javne naručitelje. Naime, još u travnju 2014. godine stupila je na snagu Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (2014/55/EU).

Direktiva predviđa obvezu spremnosti za sve javne naručitelje, poput tijela državne uprave, gradova, općina, županija, javnih poduzeća i slično za zaprimanje strukturiranih elektroničkih računa pogodnih za automatsku strojnu obradu od studenog 2018. godine.

Uvođenje elektroničkog računa donosi brojne koristi u radu javne uprave:

  •  Veću učinkovitost i transparentnost javnog sektora
  •  Digitalizaciju poslovnih procesa
  •  Smanjenje administrativnih troškova
  •  Povećanje produktivnosti u poslovnim procesima
  •  A nije zanemariva ni ona ekološka komponenta.

Provedba projekta će trajati od 3. rujna 2018. godine do 3. rujna 2019. godine. 

Ličko – senjske županija će kroz ovaj projekt provesti prilagodbu i integraciju rješenja za korištenje e-računa, prijavit će se na eRačun središnji portal, te je kroz projekt omogućeno pokriće troškova plaća voditelja projekta i treninga službenika koji će raditi na nadogradnji i integraciji sustava.