Menu

12. sjednica Županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-04/14-01/52
URBROJ: 2125/1-01-14-01
Gospić, 8. prosinca 2014. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09. 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam XII. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske župnaije, koja će se održati 19. prosinca 2014. godine  (petak) u Gospiću,, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11,00 sati.Dnevni red


Aktualni sat
1. Usvajanje Zapisnika s XI. sjednice Županijske skupštine
2. Donošenje Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj i prometnoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana Ličko-senjske županije za 2015. godinu
3. Donošenje Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu (PRILOG 1)
4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2015. godinu s projekcijom plana za 2016. i 2017. godinu i financijski plan projekata - investicija 2015. – 2017. godine
5. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu.
6. Donošenje Odluke o podnošenju zahtjeva za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom RH, Zakona o gradnji («NN» br. 153/13), Zakona o prostornom uređenju («NN» br. 153/13) i Izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2014. godinu («NN» br. 39/14) (prilog 1, prilog 2, prilog 3, prilog 4, prilog 5, prilog 6, prilog 7, prilog 8)
7. Donošenje Odluke o I. Dopuni Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije u razdoblju od 2014. – 2016. godine
8. Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2015. godinu
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize stanja zaštite i spašavanja u Ličko-senjskoj županiji za 2014. godinu
10. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u Ličko-senjskoj županiji za 2015. godinu
11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije
12. Donošenje Programa rada Županijske skupštine za 2015. godinu
13. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka «Plitvička jezera» vlasnika Ante Špoljarića, Poljanak – Plitvička jezera
14. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka «Plitvička jezera» vlasnika Bože Čulo, Zagreb
15. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka «Plitvička jezera» vlasnica Ivanke Sever i Jasenke Lesinger, Novo Čiče

Napomena:
Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite na tel.: 588-207 ili na fax.: 572-436, tajnici Županijske skupštine Ličko – senjske županije A. Blažević ili na e- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

S poštovanjem,


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
mr. Darko Milinović, dr. med, v. r.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT