Menu

15. sjednica Županijske skupštine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09. 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam XV. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati 14. srpnja 2015. godine (utorak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11,00 sati.

Dnevni red

Aktualni sat
1. Donošenje Zaključka po Izvješću Mandatnog povjerenstva
2. Usvajanje zapisnika sa XIV. sjednice Županijske skupštine
3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu (prilog 1, prilog 2)
4. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2014. godinu i davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2014. godinu (prilog1, prilog2, prilog3, prilog4, prilog5, prilog6, prilog7)
5. Donošenje Zaključka po Izvješću trgovačkog društva Lika ceste d.o.o. Gospić za 2014. godinu (prilog1, prilog2, prilog3, prilog4, prilog5)
6. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu
7. Donošenje Odluke o I. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu
8. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Turističke zajednice Ličko-senjske županije za 2014. godinu (prilog1, prilog2, prilog3)
9. Donošenje Zaključka po Informaciji o ulozi policije i lokalne zajednice u turističkoj sezoni na području Ličko-senjske županije (prilog1, prilog2)
10. Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju u gospodarstvu Ličko-senjske županije u 2014. godini
11. Donošenje Zaključka po Izvješću Zajednice sportova Ličko-senjske županije o izvršenju Programa javnih potreba Ličko-senjske županije u sportu za 2014. godinu (prilog1, prilog2, prilog3
12. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja Ličko-senjske županije prema dužnicima po kreditima odobrenim za poticanje razvoja poduzetništva na području Ličko-senjske županije
13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadama članovima Županijske skupštine i članovima radnih tijela Županijske skupštine
14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini
15. Donošenje Zaključka o davanju prethodnog mišljenja na Prijedlog Izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe
16. Donošenje Odluke o prestanku koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra – uređene javne plaže «Banja» u Senju
17. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja - uređene javne plaže «Banja» u Senju na k.č.br. 37/2 k.o. Senj (prilog1, prilog2)
18. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Ličko-senjske županije
19. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Mandatnog povjerenstva
20. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i sport

Napomena: Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije www.licko-senjska.hr.

Izvješće Mandatnog povjerenstva (točka 1.) dat će se na sjednici, a Izvješće o radu Turističke zajednice Ličko-senjske županije za 2014. godinu (točka 8.) dostavljeno je u materijalima za XIV. sjednicu Županijske skupštine.

Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite tajnici Županijske skupštine Ličko-senjske županije A. Blažević (tel.: 588-207, fax.: 572-436, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT