Menu

Financijska izvješća proračunskih korisnika

Financijska izvješća Doma zdravlja Senj za 2018.g.

Proračun

Potvrda Fina

Referentna stranica


Financijsko izvješće JU Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije za 2018. godinu


Registar proračunskih korisnika


Financijska izvješća Doma zdravlja Senj za 2017.g.


Godišnji financijski izvještaji Zavoda za prostorno uređenje Ličko – senjske županije za 2017. godinu


Dom zdravlja Otočac - Odluka o prihvaćanju rezultata poslovanja 01. 01. do 31.12.2017.

Dom zdravlja Otočac - Financijski plan 2017.

Dom zdravlja Otočac -Prijedlog financijskog plana

Dom zdravlja Otočac - Plan nabave 2018.

Dom zdravlja Otočac - I. Izmjena plana nabave 

Dom zdravlja Otočac - Izvještaji proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 01. siječanj – 31.prosinac 2017.godine

Dom zdravlja Otočac- Bilješke uz financijsko izvješće


Godišnji financijski izvještaji Zavoda za prostorno uređenje Ličko – senjske županije za 2016. godinu


 - DOM ZDRAVALJA OTOČAC - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

- DOM ZDRAVLJA OTOČAC - Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu
- DOM ZDRAVLJA OTOČAC – I. Izmjena Plana nabave za 2016. godinu
- DOM ZDRAVLJA OTOČAC - Financijski plan za 2017. godinu
- DOM ZDRAVLJA OTOČAC – Plan nabave 2017. godinu


 

DOM ZDRAVLJA OTOČAC -  PLAN  NABAVE ROBA, RADOVA  I USLUGA ZA 2016.G.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA OTOČAC  ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA  2017. I 2018. GODINU

DOM ZDRAVLJA OTOČAC - PLAN  NABAVE ROBA, RADOVA  I USLUGA ZA 2015.G. (s trećim izmjenama)

DOM ZDRAVLJA OTOČAC - Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja za razdoblje od siječnja do prosinca 2015. godine

DOM ZDRAVLJA OTOČAC - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI