Menu

Javni pozivi i obavijesti - Graditeljstvo i zaštita okoliša

 

Rješenje - od 23. studenog 2021. godine

KLASA: UP/I-351-04/20-01/03 


Rješenje - od 8. studenog 2021. do 15. studenoga 2021.godine

KLASA: UP/I-351-05/21-01/187


Rješenja - od 15.listopada 2021. do 8. prosinca 2021.godine

KLASA: UP/I-351-05/21-01/161

KLASA: UP/I-351-05/21-01/167

KLASA: UP/I-351-05/21-01/168

KLASA: UP/I-351-05/21-01/170

 


Rješenja - od 11. listopada 2021. do 11. studenoga 2021. godine

KLASA: UP/I-351-05/21-01/163

KLASA: UP/I-351-05/21-01/164

KLASA: UP/I-351-05/21-01/165

KLASA: UP/I-351-05/21-01/166


 Izvještaj o kakvoći mora na plažama LSŽ u 2021. godini

 

Izvještaj o kakvoći mora na plažama Ličko-senjske županije, 10. mjerenje

Izvještaj o kakvoći mora na plažama Ličko-senjske županije, 9. mjerenje

Izvještaj o kakvoći mora na plažama Ličko-senjske županije, 8. Mjerenje

Izvještaj o kakvoći mora na plažama Ličko-senjske županije, 7. Mjerenje

6.Izvještaj o kakvoci mora na plazama LSZ od 27.07.-03.8.2021.

5.Izvještaj o kakvoći mora na plažama LSŽ od 12.07.-22.07.2021

Izvještaj o kakvoći mora na plažama Ličko-senjske županije, 4. mjerenje

Izvještaj o kakvoći mora na plažama Ličko-senjske županije, 3. mjerenje

Izvještaj o kakvoći mora na plažama Ličko-senjske županije, 2. mjerenje

Izvještaj o kakvoći mora na plažama Ličko-senjske županije, 1. mjerenje

  


Rješenje - od 29. rujna 2021. do 29. listopada 2021. godine


 

 

·         Očevidnik prijevoznika otpada https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=1&tvrtkaId=10

 

·         Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=2&tvrtkaId=10

 

·         Očevidnik trgovca u gospodarenju otpadom https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=3&tvrtkaId=10

 

·         Očevidnik reciklažnih dvorišta https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=4&tvrtkaId=10

 

·         Očevidnik nusproizvoda https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=7&tvrtkaId=10

 


Javni poziv za uvid u spis predmeta - Grad Otočac


Obrasci zahtjeva za izdavanje akata:

GOSPODARENJE OTPADOM, Očevidnici i evidencija

  • ZAHTJEV ZA UPIS U OČEVIDNIK ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM

https://ogo.mzoe.hr/Zahtjevi/Predaja

  • ZAHTJEV ZA UPIS U OČEVIDNIK NUSPROIZVODA

https://ogo.mzoe.hr/Zahtjevi/Predaja?tipId=2

  • ZAHTJEV ZA UPIS U OČEVIDNIK ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA

https://ogo.mzoe.hr/Zahtjevi/Predaja?tipId=3


Lokacijska dozvola - od 30. 08. 2021. do 06. 09. 2021. godine


 Rješenje - od 13. kolovoza 2021. do 13. rujna 2021. godine


Rješenje - od 10. kolovoza 2021. do 10. rujna 2021. godine

Rješenje - od 10. kolovoza 2021. do 10. rujna 2021. godine

Rješenje - od 10. kolovoza 2021. do 10. rujna 2021. godine


Rješenje - od 4. kolovoza 2021. do 4. rujna 2021. godine


 Rješenje - od 26. srpnja 2021. do 26. kolovoza 2021. godine

Rješenje - od 26. srpnja 2021. do 26. kolovoza 2021. godine


Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole investitora Županijska uprava za ceste


Rješenje - od 9. srpnja 2021. do 9. kolovoza 2021. godine


Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole investitora HEP, Elektrolika Gospić


 JAVNI UVID PROIZVODNO-SKLADIŠNA HALA KOMPOLJE


Rješenje - od 28. lipnja 2021. do 28. srpnja 2021. godine

Rješenje - od 28. lipnja 2021. do 28. srpnja 2021. godine

Rješenje - od 28. lipnja 2021. do 28. srpnja 2021. godine


Rješenje - od 24. lipnja 2021. do 24. srpnja 2021. godine

Rješenje - od 24. lipnja 2021. do 24. srpnja 2021. godine

Rješenje - od 24. lipnja 2021. do 24. srpnja 2021. godine


 

Javni poziv za uvid u spis predmeta  - građevinska dozvola za građenje spojnog kolektora ZIP LINE Rudopolje investitor VRHKOM d.o.o Vrhovine - od 14. 06. 2021. do 22. 06. 2021. godine. 


 

Rješenje - od 7. lipnja 2021. do 7. srpnja 2021. godine

Rješenje - od 7. lipnja 2021. do 7. srpnja 2021. godine


Rješenje - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem RH-Grad Senj - od 25. svibnja 2021. do 25. lipnja 2021. godine


Rješenje - od 24. svibnja 2021. do 24. lipnja 2021. godine

Rješenje - od 24. svibnja 2021. do 24. lipnja 2021. godine

Rješenje - od 24. svibnja 2021. do 24. lipnja 2021. godine


Rješenje - 18. svibnja 2021. do 18. lipnja 2021. godine

Rješenje - 18. svibnja 2021. do 18. lipnja 2021. godine

Rješenje - 18. svibnja 2021. do 18. lipnja 2021. godine


Rješenje - od 18. svibnja 2021. do 18. lipnja 2021. godine

Rješenje - od 18. svibnja 2021. do 18. lipnja 2021. godine

Rješenje - od 18. svibnja 2021. do 18. lipnja 2021. godine

Rješenje - od 18. svibnja 2021. do 18. lipnja 2021. godine

Rješenje - od 18. svibnja 2021. do 18. lipnja 2021. godine


Rješenje -  od 13. svibnja 2021. do 13. lipnja 2021. godine

Rješenje -  od 13. svibnja 2021. do 13. lipnja 2021. godine

Rješenje -  od 13. svibnja 2021. do 13. lipnja 2021. godine

Rješenje -  od 13. svibnja 2021. do 13. lipnja 2021. godine


Rješenje - od 10. svibnja 2021. do 10. lipnja 2021. godine

Rješenje - od 10. svibnja 2021. do 10. lipnja 2021. godine

Rješenje - od 10. svibnja 2021. do 10. lipnja 2021. godine


Rješenje - od 20. travnja 2021. do 20. svibnja 2021. godine

Rješenje - od 20. travnja 2021. do 20. svibnja 2021. godine


Rješenje

Rješenje


Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine poslovne namjene - od 07. 04. 2021. do 15. 04. 2021. godine


Rješenje - od 2. travnja 2021. do 2. svibnja 2021. godine

Rješenje - od 2. travnja 2021. do 2. svibnja 2021. godine

Rješenje - od 2. travnja 2021. do 2. svibnja 2021. godine


Javni poziv za uvid u spis izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju županijske ceste ŽC5143 na dionici Luka-Prozor


Javni poziv za uvid u spis predmeta - građevinska dozvola za građenje pogona za preradu drva i drvene biomase investitor BE-TO Brinje d.o.o Zagreb - od 25. 03. 2021. do 01. 04. 2021.


Rješenje


Rješenje - od 12. ožujka 2021. do 12. travnja 2021. godine

Rješenje - od 12. ožujka 2021. do 12. travnja 2021. godine


Rješenje - od 26. veljače 2021. do 26. ožujka 2021. godine


Rješenje - od 25. veljače 2021. do 25. ožujka 2021. godine

Rješenje - od 25. veljače 2021. do 25. ožujka 2021. godine

Rješenje - od 25. veljače 2021. do 25. ožujka 2021. godine


Javni poziv za uvid u spis predmeta


Rješenje - od 18. veljače 2021. do 18. ožujka 2021. godine


Ilija Sliško – javni poziv za uvid u spis za izdavanje građevinske dozvole


Rješenje - od 9. veljače 2021. do 9. ožujka 2021. godine

Rješenje - od 9. veljače 2021. do 9. ožujka 2021. godine

Rješenje - od 9. veljače 2021. do 9. ožujka 2021. godine

Rješenje - od 9. veljače 2021. do 9. ožujka 2021. godine

Rješenje - od 9. veljače 2021. do 9. ožujka 2021. godine


Rješenje - od 8. veljače 2021. do 8. ožujka 2021. godine

Rješenje - od 8. veljače 2021. do 8. ožujka 2021. godine


Rješenje - od 2. veljače 2021. do 2. ožujka 2021. godine

Rješenje - od 2. veljače 2021. do 2. ožujka 2021. godine

Rješenje - od 2. veljače 2021. do 2. ožujka 2021. godine

Rješenje - od 2. veljače 2021. do 2. ožujka 2021. godine

Rješenje - od 2. veljače 2021. do 2. ožujka 2021. godine

Rješenje - od 2. veljače 2021. do 2. ožujka 2021. godine


Dozvola za gospodarenje otpadom, Arburoza d.o.o.


ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM, Arburoža


Javni poziv za uvid u spis predmeta za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za građenje poslovne građevine - ugostiteljsko turističke namjene - od 25. 01. 2021. do 01. 02.2021.


Rješenje - od 22. siječnja 2021. do 22. veljače 2021. godine


Građevinska dozvola za zahvat u prostoru - spojna cesta od državne ceste D 52 do nerazvrstane ceste NC 5017 - Donji Babin Potok - Općina Vrhovine - od 21.01. 2021. do 29.01.2021.


AC JASENOVIĆ d.o.o. – javni poziv za uvid u spis za izdavanje građevinske dozvole


Rješenje

Rješenje


Rješenje od 13. siječnja 2021. do 13. veljače 2021. godine

Rješenje od 13. siječnja 2021. do 13. veljače 2021. godine

Rješenje od 13. siječnja 2021. do 13. veljače 2021. godine

Rješenje od 13. siječnja 2021. do 13. veljače 2021. godine

Rješenje od 13. siječnja 2021. do 13. veljače 2021. godine

Rješenje od 13. siječnja 2021. do 13. veljače 2021. godine

Rješenje od 13. siječnja 2021. do 13. veljače 2021. godine


Rješenje - od 8. siječnja 2021. do 8. veljače 2021. godine

Rješenje - od 8. siječnja 2021. do 8. veljače 2021. godine

Rješenje - od 8. siječnja 2021. do 8. veljače 2021. godine

Rješenje - od 8. siječnja 2021. do 8. veljače 2021. godine

Rješenje - od 8. siječnja 2021. do 8. veljače 2021. godine

Rješenje - od 8. siječnja 2021. do 8. veljače 2021. godine

Rješenje - od 8. siječnja 2021. do 8. veljače 2021. godine

Rješenje - od 8. siječnja 2021. do 8. veljače 2021. godine

Rješenje - od 8. siječnja 2021. do 8. veljače 2021. godine

Rješenje - od 8. siječnja 2021. do 8. veljače 2021. godine

Rješenje - od 8. siječnja 2021. do 8. veljače 2021. godine


 


 

 

..:: A R H I V A ::.. E

 

 

KLASA: UP/I-351-05/21-01/187

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT