Menu

2. sjednica Županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-04/13-01/23
URBROJ: 2125/1-01-13-01
Gospić, 1. srpnja 2013. godine


Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09– ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), članka 22. i 101. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) sazivam II. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije koja će se održati 10. srpnja 2013. godine (SRIJEDA) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica)  s početkom u  11,00 sati.

D n e v n i    r e d

Aktualni sat
1.    Usvajanje Zapisnika s I. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine
2.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije
3.    Donošenje Zaključka po Izvješću Državnog ureda za reviziju Područni ured Gospić o obavljenoj financijskoj reviziji Ličko-senjske županije za 2012. godinu (prilog)
4. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Hrvatskog radija – Radio Gospića d. o. o. za 2012. godinu
5.    Donošenje Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju ŽUC-e, Odluke o osnivanju Razvojne agencije Ličko-senjske županije- LIRA-e, Odluka o osnivanju Lučke uprave Senj i Lučke uprave Novalja s odredbama Statuta Ličko-senjske županije
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – plaže „Trinćel“
7.    Donošenje Zaključka o odricanju od prava prvokupa tvrtke Seal d. o. o., Trg istarske brigade 10, Pula
8.    Donošenje Zaključka o odricanju od prava prvokupa Milana Čikeša, Ispod Sv. Lovre 8, 21000 Split
9.    Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarska pitanja
10.    Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
11.    Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i šport
12.    Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
13.    Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za pitanja hrvatskih branitelja
14.    Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za pitanja nacionalnih manjina
15.    Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća ŽUC-a
16.    Donošenje Rješenja o opozivu i prijedlogu članova u Nadzorni odbor  Lika cesta d.o.o. Gospić
17.    Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Ličko-
senjske županije
18.    Donošenje Odluke o imenovanju članova u Skupštinu Hrvatske zajednice županija

N a p o m e n a :


Prijedlozi akata pod točkama od 9. do 18. dostavit će se na sjednici Skupštine.
Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite na  tel.: 588-207 ili na fax.: 572-436, tajnici Ličko-senjske županije, gđi. A. Blažević ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE   

mr. Darko Milinović, dr. med, v.r.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT