Menu

6. sjednica Županijske skupštine

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-04/14-01/08
URBROJ: 2125/1-01-14-01
Gospić, 10. veljače 2014. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst), članka 22. i 101. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam VI. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije koja će se održati 20.veljače 2014. godine (četvrtak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica)  s početkom u  17,00 sati.

D n e v n i    r e d

Aktualni sat
1. Usvajanje Zapisnika s V. sjednice Županijske skupštine
2. Razmatranje Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Ličko-senjske županije 2014. – 2016. godine i donošenje Odluke o usvajanju Programa 
3. Razmatranje Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Ličko-senjske županije za 2014. godinu i donošenje Odluke o usvajanju Plana 
4. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana
5. Donošenje Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava tekuće pomoći iz Državnog proračuna RH za 2014. godinu gradovima i općinama Ličko-senjske županije koji nisu izravni korisnici pomoći iz Državnog proračuna RH za 2014. godinu
6. Donošenje Odluke o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2014. godini
7. Donošenje Odluke o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2014. godini
8. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2014. godini
9. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2014. godini
10. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2014. godini
11. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja za luku posebne namjene Žrnovnica, k. o. Sveti Juraj, uvala Malin 
12. Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja  -  dio k.č. br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje (prirodna plaža)  
13. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 
14. Donošenje Rješenja o imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Ličko-senjske županije
15. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Senj 
16. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Novalja
17. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o prijedlogu članova u Nadzorni odbor Hrvatskog radija – Radio Gospića d. o. o.
18. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Uredništva „Županijskog glasnika” Ličko-senjske županije
19. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa Ljubice Kramarić, Jezerce 23, Plitvička Jezera

Napomena: 

Materijali pod točkama 2. i 3. dnevnog reda nalaze se na CD-u.  
Prijedlozi imenovanja od točke 14. do točke 18.  dostavit će se prije početka sjednice.  

Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite na tel.: 588-207 ili na fax.: 572- 436, tajnici Ličko-senjske županije A. Blažević ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE mr. Darko Milinović, dr. med, v. r.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT