Na temelju Javnog poziva za sufinanciranje projekata s ciljem utvrđivanja i provedbe granicama utvrđenog pomorskog dobra u 2023. godini te temeljem Odluke o dodijeli bespovratnih proračunskih sredstava, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, osiguralo je gotovo 2 milijuna eura potpore jedinicama lokalne samouprave te Lučkim upravama Senj i Novalja kojima je osnivač Ličko-senjska županija.

 Proračunska sredstva dodijeljena Senju i Karlobagu namijenjena su za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2023. godini, dok su sredstva dodijeljena Lučkim uprava Senj i Novalja namijenjena za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture u 2023. godini.

 Sredstva su dodijeljena Gradu Senju u iznosu od 300.000 eura za „Kupalište Banja“ u cilju sanacije i obnove postojeće zgrade i dijela pripadajućeg okoliša u Jablancu, Općini Karlobag u iznosu od 100.000 eura za sanaciju plaže u Cesarici, dok je Lučkoj upravi Novalja osigurano 112.500 eura za izvođenje radova na elektroinstalacijskoj mreži i vodovodnoj mreži u luci Tovarnele.

 Lučkoj upravi Senj odobren je iznos od 380.000 eura za izvođenje radova na izvanrednom održavanju dijela luke Barić Draga na području Općine Karlobag, iznos od 400.000 eura za izvođenje radova na izvanrednom održavanju dijela luke Karlobag kao i iznos od 590.000 eura za izvođenje radova na izvanrednom održavanju luke Senj.

 U ime Ličko-senjske županije koja je osnivač Lučke uprave Senj i Lučke uprave Novalja očitovao se župan Petry, te se javno zahvalio Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture što je prepoznalo neophodno potrebna investicijska ulaganja u luke u Senju, Karlobagu, Novalji i Barić Dragi, naglasivši da je i kroz ova ulaganja vidljiva odlična suradnja Vlade RH s Ličko-senjskom županijom, a izrazio je i neskriveno zadovoljstvo s daljnjim ulaganjima u kupališta i plaže na priobalnom dijelu županije za što su ovim mjerama osigurana sredstva za kupalište u Jablancu i plažu u Cesarici.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dodijelilo gotovo 2 milijuna eura za uređenje luka i plaža na području Senja, Novalje i Karlobaga
  Novosti - Sve