Lučka uprava Senj s partnerom Ličko-senjskom županijom, te nadležnim Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture nositelji su provedbe projekta izgradnje nove rampe unutar lučkog područja Lučke uprave Senj u uvali Stinica.

Izgradnjom nove rampe u pristaništu Stinica doprinijeti će se smanjenju zakrčenosti luke te će se dodatno osigurati veća sigurnost uplovljavanja i isplovljavanja tijekom cijele godine. Cilj projekta je osigurati bolju povezanost otoka Raba s kopnom, a posebice u periodu nepovoljnih vremenskih prilika. Naime, uslijed povećanih potreba lokalnog stanovništva, ali i povećanja turističkih kapaciteta te produljenja turističke sezone, pojavila se potreba za realizacijom treće rampe za pristajanje trajekata, uz postojeće kapacitete. Povećanje kapaciteta te podizanje kvalitete prometnog toka je posebno važno za pružanje usluga lokalnom stanovništvu, korisnicima i zaposlenima u Psihijatrijskoj bolnici Rab te Domu zdravlja Rab. U konačnici  će se povećati sigurnost plovidbe što će rezultirati boljom dostupnošću zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga kako na otoku Rabu tako i na području Grada Senja i ostatka županije. Izgradnjom nove rampe u luci Stinica smanjiti će se zakrčenost luke, osigurati će se veća dostupnost luke (posebice u periodu nepovoljnih vremenskih prilika) te će se omogućiti povećanje broja održanih linija u odnosu na planirane tijekom cijele kalendarske godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 18.917.865,94 kn i 100% je financiran sredstvima EU. Projekt će trajati 30 mjeseci. Nositelj projekta je Lučka uprava Senj.

Projekt je pripremljen na temelju Investicijskog plana razvoja luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020. godine.

Izgradnjom nove rampe će se osigurati minimalni gaz od -5,00 m što će omogućiti istovremeno pristajanje dva projektna broda, bočno vezivanje na gatu te priključak vode i struje. Projekt izgradnje nove rampe obuhvaća izgradnju dvije neovisne konstruktivno tehnološke cjeline:

  • dio obale koji obuhvaća rampu površine 371,00 m2 i
  • dio obale koji obuhvaća dvije utvrdice i pristupne pasarele površine 199,73 m2.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

“Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja Lučke uprave Senj u uvali Stinica”
  Novosti - Sve