S ciljem razvijanja i produbljivanja prijateljskih odnosa te promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa u području gospodarstva, znanosti, obrazovanja, kulture i sporta te drugih zajedničkih interesa, Ličko-senjska županija uspostavila jesuradnju sa 7 hrvatskih županija i 3 europske regije.

Temeljem zakonskih ovlasti koje su propisane Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutom Ličko-senjske županije, Županijska skupština Ličko-senjske županije donijela je odluke o uspostavljanju suradnje koje su objavljene u službenom glasilu Ličko-senjske županije „Županijskom glasniku“.

 

Suradnja s europskim regijama Županijski glasnik br.
Odluka o uspostavljanju suradnje Ličko-senjske županije i Kotara Wielun (Republika Poljska) 3/00
Sporazum o suradnji Ličko-senjske županije i Kotara Wielun 3/00, 1/01
Odluka o uspostavljanju suradnje Ličko-senjske županije i Pokrajine Štajerske (Republika Austrija) 16/03
Zaključak o prihvaćanju sadržaja i oblika suradnje Prijedloga Sporazuma o suradnji s Pokrajinom Štajerskom 16/03
Odluka o uspostavljanju suradnje Ličko-senjske županije i Županije Vas (Republika Mađarska) 11/08
Sporazum o suradnji Ličko-senjske županije i Županije Vas 11/08

 

Međužupanijska suradnja

Županijski glasnik br.
Odluka o uspostavljanju trajne suradnje Ličko senjske županije i Karlovačke županije 6/98
Odluka o uspostavljanju trajne suradnje Ličko senjske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije 6/98
Odluka o uspostavljanju trajne suradnje Ličko senjske županije i Zagrebačke županije 10/99
Odluka o uspostavljanju trajne suradnje Ličko senjske županije i Dubrovačko-neretvanske županije 22/01
Odluka o uspostavljanju trajne suradnje Ličko senjske županije i Požeško-slavonske županije 25/01
Odluka o uspostavljanju trajne suradnje Ličko senjske županije i Primorsko-goranske županije 1/03
Odluka o uspostavljanju trajne suradnje Ličko senjske županije i Virovitičko-podravske županije 11/09

 

 

Odlukom Županijske skupštine od 11. svibnja 2006. godine  („Županijski glasnik“, br. 7/06, 13/06, 21/13) Ličko -senjska županija  pristupila je Jadransko-jonskoj euroregiji, međunarodnoj udruzi  osnovanoj 30. lipnja  2006. godine sa sjedištem u Puli s ciljem  promicanjatransnacionalne i međuregionalne suradnje između regija i lokalnih vlasti Jadransko-jonskog bazena.

Obuhvaća 33 članice, jedinice regionalne i lokalne vlasti iz Hrvatske, Italije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Grčke. Predstavlja model  prekogranične i međuregionalne suradnje s ciljem promicanja koordiniranog i integriranog razvoja među regijama na području: mira, stabilnosti i suradnje, zaštite kulturne baštine, zaštite okoliša, održivog gospodarskog razvoja, posebno na području turizma, ribarstva i poljoprivrede, rješavanju prometnih i infrastrukturnih pitanja te podržava članice, posebno one u procesu pristupanja Europskoj uniji, u stvaranju zajedničkih inicijativa i pripremi regionalnih dionika da budu osposobljeni za provedbu kohezijske politike i bavljenje europskim financijskim instrumentima.

Više informacija o Jadransko – jonskoj regiji možete pronaći na: http://www.adriaticeuroregion.eu/

 

Hrvatska zajednica županija

Hrvatska zajednica županija je nacionalna udruga županija osnovana 2003. godine zaključenjem Sporazuma o osnivanju sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, radi promicanja područne odnosno regionalne samouprave te poticanja i potpore gospodarskom i društvenom razvitku jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.

Hrvatskoj zajednici županija dobrovoljno su pristupile svih 20 županija u Republici Hrvatskoj. Članice Zajednice udružuju se radi zajedničkog djelovanja u ostvarivanju temeljnih ciljeva njezina osnivanja osobito u promicanju ideje i prakse područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.

U okviru Zajednice njezine članice: podupiru razvijanje suradnje između županija te jedinica lokalne samouprave unutar njih, organiziraju oblike razmjene iskustava o djelovanju jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, usklađuju gledišta i djelovanje članica u odnosu na tijela državne vlasti i uprave o pitanjima od značenja za razvitak lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, osobito o prijedlozima propisa kojima se uređuju ova pitanja, potiču istraživanja i druge oblike praćenja i proučavanja područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj i svijetu, organiziraju stručne i znanstvene skupove o područnoj (regionalnoj) samoupravi, izdaju stručne i druge publikacije kojima se ostvaruju ciljevi osnivanja Zajednice te sudjeluju u razvijanju međunarodne suradnje, uspostavljaju i održavaju odnose sa srodnim organizacijama u drugim zemljama i međunarodnim organizacijama.

Više informacija o Hrvatskoj zajednici županija možete pronaći na: http://www.hrvzz.hr/