Na području Ličko-senjske županije djeluje 15 osnovnih škola s područnim školama i 5 srednjih škola. Ličko-senjska županija je osnivač 12 osnovnih škola u čijem sastavu su i područne škole i 5 srednjih škola. Osnivač 3 osnovne škole na području grada Gospića je  Grad Gospić. U sastavu 3 srednje škole djeluju i učenički domovi.

OSNOVNE ŠKOLE – osnivač LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA ADRESA/E-MAIL RAVNATELJ/ICA TELEFON TELEFAX
OŠ A.G. MATOŠA NOVALJA
Slatinska bb, 53291 NOVALJA
Područne škole: Zubovići, Lun, Jakišnica, Kolan, Metajna
e-mail: ured@os-agmatosa- novalja.skole.hr
Aleksij Škunca Tajništvo: 053/661- 337
Ravnatelj: 053/663- 247
053/663-246
OŠ „ANŽ FRANKOPAN“ KOSINJ,
Gornji Kosinj 49, 53203 KOSINJ
Područne škole: Rudinka, Vukelić Selo, Krš -Gradina
e-mail: ured@os-afrankopan- kosinj.skole.hr
Zrinka Vukelić Tajništvo: 053/671- 006
Ravnatelj: 053/671- 015
053/671-015
OSNOVNA ŠKOLA PERUŠIĆ,
Hrvatske mladeži 2, 53202 PERUŠIĆ
e-mail: ured@os-perusic.skole.hr
Snježana Milković Tajništvo: 053/679- 005
Ravnatelj: 053/680- 208
053/679-005
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA
Riječka 2, 53230 KORENICA
Područna škola Ličko Petrovo Selo
e-mail: korenica@os-korenica.skole.hr
Dražena Aračić Tajništvo: 053/776- 512
Ravnatelj: 053/756- 323
053/776-512
OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC
Kralja Zvonimira 15, 53 220 OTOČAC
Područne škole: Kuterevo, Lipovlje, Švica, Kompolje, Hrvatsko Polje, Prozor, Čovići, Sinac, Ličko Lešće, Vrhovine
e-mail: ured@os- zrinskihifrankopana-otocac.skole.hr
Jasminka Devčić Tajništvo: 053/771- 018
Ravnatelj: 053/771- 019
053/771-019
OSNOVNA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA,
Mukinje 19, 53231 PLITVIČKA JEZERA

Područne škole: Smoljanac, Vaganac
e-mail: ured@os-plitvicka- jezera.skole.hr
Milan Podnar Tajništvo: 053/774- 707
Ravnatelj: 053/774- 055
053/774-707
OSNOVNA ŠKOLA KARLOBAG
Vladimira Nazora 11, 53288 KARLOBAG
e-mail: tajnistvo@os-karlobag.skole.hr
Ana-Maria Devčić Tajništvo: 053/694- 910
Ravnatelj: 053/694- 019
053/694-910
OŠ S. S. KRANJČEVIĆA, SENJ
S. S. Kranjčevića 1, 53 270 SENJ
Područne škole: Sveti Juraj, Krasno, Krivi put, Vratnik
e-mail: ured@os-sskranjcevica- senj.skole.hr
Rosanda Bilović Tajništvo: 053/881- 183
053/882-081
Ravnatelj: 053/882- 994
053/881-183
OSNOVNA ŠKOLA LOVINAC
Domovinski trg 2, 53 444 LOVINAC
e-mail: os-mile.pavicic-lovinac@gs.htnet.hr ured@os-lovinac.skole.hr
v.d. Marija Tonković Tajništvo: 053/681- 600
Ravnatelj: 053/681- 011
053/681-011
OSNOVNA ŠKOLA DONJI LAPAC
Stojana Matića 18, 53 250 DONJI LAPAC
e-mail: skola@os-donji-lapac.skole.hr
Marko Matić 053/765-001 053/765-800
OŠ KRALJA TOMISLAVA, UDBINA
Katedralska 5, 53 234 UDBINA
Područna škola: Podlopača
e-mail: os- kralja.tomislava@gs.htnet.hr
Mirko Dragičević Tajništvo: 053/778- 111
Ravnatelj: 053/778- 600
053/778-600
OŠ LUKE PERKOVIĆA, BRINJE Frankopanska 44, 53 260 BRINJE Područne škole: Križ Kamenica, Križpolje, Jezerane, Stajnica, Letinac
e-mail: ured@os-lperkovica- brinje.skole.hr
Ivana Rajković, dipl.uč. Tajništvo: 053/700- 721
Ravnatelj: 053/701- 201
053/701-201

OSNOVNE ŠKOLE – osnivač GRAD GOSPIĆ

OSNOVNA ŠKOLA ADRESA/E-MAIL RAVNATELJ/ICA TELEFON TELEFAX
OŠ DR. JURE TURIĆA, GOSPIĆ
Miroslava Kraljevića 15, 53 000 GOSPIĆ
Područne škole: Bilaj, Smiljan, Lički Novi i Brušane
e-mail ured@os-jturic-gospic.skole.hr
Ivica Radošević Tajništvo: 053/572-003
053/658-985
Ravnatelj: 053/658-988
053/572-003
OŠ DR. ANTE STARČEVIĆ PAZARIŠTE
KLANAC, Klanac 3, 53 212 KLANAC

Područne škole: Kalinovača, Aleksinica i Donje Pazarište
e-mail: ured@os-astarcevic- klanac.skole.hr
Elizabeta Starčević 053/686-002 053/686-600
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, LIČKI OSIK
Riječka 1, 53 201 LIČKI OSIK

e-mail: os-licki-osik-003@skole.t-com.hr
Antonio Milinković Tajništvo:053/639-202
053/672-272
Ravnatelj: 053/639-202
053/672-242

SREDNJE ŠKOLE – osnivač LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA ADRESA/E-MAIL RAVNATELJ/ICA TELEFON TELEFAX
GIMNAZIJA GOSPIĆ
Budačka 24, 53 000 GOSPIĆ
e-mail: ured@gimnazija- gospic.skole.hr
Josip Štampar, prof. Tajništvo: 053/560-232
Ravnatelj: 053/572-001
053/573-288
STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ
Budačka 24, 53 000 GOSPIĆ

e-mail: ured@ss-strukovna- gospic.skole.hr
Barbara Tomljenović Jurković univ. spec. oecc. Tajništvo: 053/572-083
Ravnatelj: 053/573-287
053/572-083
SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA

Zagrebačka 2, 53 230 KORENICA

e-mail: ss-plitvickajezera.korenica@skole.hr
v.d. Branka Merdić 053/776-588 053/776-588
SREDNJA ŠKOLA OTOČAC
Ćirila i Metoda 2, 53 220 OTOČAC
e-mail: ured@ss-otocac.skole.hr
Ivan Vidmar Tajništvo: 053/771-134
Ravnatelj: 053/773-315
053/771-133
SREDNJA ŠKOLA P. R. VITEZOVIĆA U SENJU
V. NOVAKA 2, 53 270 SENJ
e-mail: ured@ss-prvitezovica- senj.skole.hr
Danijela Vukelić, dipl. oec. Tajništvo: 053/881-011
Ravnatelj: 053/881-680
053/884-868