UČENIČKI DOM ADRESA VODITELJ TELEFON TELEFAX
UČENIČKI DOM STRUKOVNE ŠKOLE GOSPIĆ Kata Mihelčić Pavelić 053/560-053 053/560-053
Dr. Ante Starčevića bb, 53000 GOSPIĆ      
UČENIČKI DOM SREDNJE ŠKOLE PLITVIČKA JEZERA,
Trg sv. Jurja 1, 53230 KORENICA
Kristina Knežević 053/776-067 053/776-067
UČENIČKI DOM SREDNJE ŠKOLE OTOČAC
FORTIČKA 2, 53 220 OTOČAC
Vlatka Gašparović 053/891-0953 053/771-134