Matični ured Brinje, Frankopanska 33, 53260 Brinje

Davorka Rumenović, e-mail: davorka.rumenovic@licko-senjska.hr, tel: 053/700-711, fax: 053/701-210

Radno vrijeme: 07-15 h, rad sa strankama 08-13 h


Matični ured Donji Lapac, Stojana Matića 10, 53250 Donji Lapac

Željka Baričević, e-mail: zeljka.baricevic@licko-senjska.hr, tel: 053/765-010, fax: 053/765-010

Radno vrijeme: 07-15 h, rad sa strankama 08-13 h


Matični ured Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić

Katarina Borčić, e-mail: katarina.borcic@licko-senjska.hr, tel: 053/652-571, fax: 053/560-613

Ivančica Čanić, e-mail: ivancica.canic@licko-senjska.hr, tel: 053/652-570, fax: 053/560-613

Radno vrijeme: 07-15 h, rad sa strankama 08-13 h


Matični ured Lovinac, Svetog Mihovila 11, 53244 Lovinac

Kata Prpić, e-mail: kata.prpic@licko-senjska.hr, tel:053/681-212, fax:053/617-151

Radno vrijeme: 07-15 h, rad sa strankama 08-13 h


Matični ured Novalja, Dalmatinska 16, 53291 Novalja

Stošija Dabo, e-mail: stosija.dabo@licko-senjska.hr, tel:053/661-306

Radno vrijeme: 07-15 h, rad sa strankama 08-13 h


Matični ured Otočac, Kralja Zvonimira 8, 53220 Otočac

Gordana Usmiani, e-mail: gordana.usmiani@licko-senjska.hr, tel:053/773-663, fax:053/771-085

Ksenija Gomerčić, e-mail: ksenija.gomercic@licko-senjska.hr, tel:053/771-085, fax:053/771-085

Radno vrijeme: 07-15 h, rad sa strankama 08-13 h


Matični ured Perušić, Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić

Zdravko Župan, e-mail: zdravko.zupan@licko-senjska.hr, tel:053/679-017, fax:053/679-140

Radno vrijeme: 07-15 h, rad sa strankama 08-13 h


Matični ured Plitvička jezera, Trg svetog Jurja 6, 53230 Korenica

Jagoda Matovina, e-mail: jagoda.matovina@licko-senjska.hr, tel:053/776-019

Radno vrijeme: 07-15 h, rad sa strankama 08-13 h


Matični ured Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj

Ivana Rončević, e-mail: ivana.roncevic@licko-senjska.hr, tel:053/884-227

Iva Špalj, e-mail: iva.spalj@licko-senjska.hr, tel:053/884-572

Radno vrijeme: 07-15 h, rad sa strankama 08-13 h


Matični ured Udbina, Trg svetog Jurja 6, 53230 Korenica

Mira Čančar, e-mail: mira.cancar@licko-senjska.hr, tel:053/756-268

Radno vrijeme: 07-15 h, rad sa strankama 08-13 h

  Upravni odjel za opću upravu i braniteljska pitanja - Sve