Kontakt

UO za poljoprivredu i turizam

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
Pročelnica: : Marijana Lulić, dipl. oec.

Telefon: 053/560-606
E-mail: marijana.lulic@licko-senjska.hr