Kontakt

UO za poslove župana, županijske skupštine te odnosa s javnošću

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
P.O.: Vesna Stručić, mag. iur.

Telefon: 053/588-205
E-mail: vesna.strucic@licko-senjska.hr