Financijsko izvješće JU LIRA za 2020. godinu


Financijsko izvješće Zavoda za prostorno uređenje LSŽ za 2020. godinu.

Bilješke Zavoda za 2020.


Financijska izvješća Doma zdravlja Senj za 2018.g.

Proračun

Potvrda Fina

Referentna stranica


Financijsko izvješće JU Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije za 2018. godinu


Registar proračunskih korisnika


Financijska izvješća Doma zdravlja Senj za 2017.g.


Godišnji financijski izvještaji Zavoda za prostorno uređenje Ličko – senjske županije za 2017. godinu


Dom zdravlja Otočac - Odluka o prihvaćanju rezultata poslovanja 01. 01. do 31.12.2017.

Dom zdravlja Otočac - Financijski plan 2017.

Dom zdravlja Otočac -Prijedlog financijskog plana

Dom zdravlja Otočac - Plan nabave 2018.

Dom zdravlja Otočac - I. Izmjena plana nabave 

Dom zdravlja Otočac - Izvještaji proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 01. siječanj – 31.prosinac 2017.godine

Dom zdravlja Otočac- Bilješke uz financijsko izvješće


Godišnji financijski izvještaji Zavoda za prostorno uređenje Ličko – senjske županije za 2016. godinu


 - DOM ZDRAVALJA OTOČAC - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

- DOM ZDRAVLJA OTOČAC - Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu - DOM ZDRAVLJA OTOČAC – I. Izmjena Plana nabave za 2016. godinu - DOM ZDRAVLJA OTOČAC - Financijski plan za 2017. godinu - DOM ZDRAVLJA OTOČAC – Plan nabave 2017. godinu


 

DOM ZDRAVLJA OTOČAC -  PLAN  NABAVE ROBA, RADOVA  I USLUGA ZA 2016.G.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA OTOČAC  ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA  2017. I 2018. GODINU

DOM ZDRAVLJA OTOČAC - PLAN  NABAVE ROBA, RADOVA  I USLUGA ZA 2015.G. (s trećim izmjenama)

DOM ZDRAVLJA OTOČAC - Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja za razdoblje od siječnja do prosinca 2015. godine

DOM ZDRAVLJA OTOČAC - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015.

  Dokumenti - Sve