Evidencijski broj nabave: 11/23 JN

Broj objave: 2023/S 0F2-0030367

Datum slanja: 17.7.2023. godine

Datum završetka: 7.8.2023. godine do 12:00 sati