Evidencijski broj nabave: 6/23 JN

Broj objave: 2023/S 0F2-0036678

Datum slanja: 30.8.2023. godine

Datum završetka: 10.10.2023. godine do 09:30 sati