Evidencijski broj nabave: 7/23 JN

Broj objave: 2023/S 0F2-0020075

Datum slanja: 8. 5. 2023. godine

Datum završetka: 31. 5. 2023. godine do 12:00 sati