Evidencijski broj nabave: 14/22JN

Broj objave:  2022/S 0F2-0041227

Datum slanja: 19.10.2022. godine

Datum završetka: 8.11.2022. godine do 12:00 sati