Evidencijski broj nabave: 9/22JN

Broj objave:  2022/S F21-0035924

Datum slanja: 12.9.2022.

Datum završetka: 27.9.2022. do 12:00 sati