Evidencijski broj nabave: 14/23 JN

Broj objave: 2023/S F21-0040477

Datum slanja: 26.9.2023. godine

Datum završetka: 12.10.2023. godine do 12:00 sati