Evidencijski broj nabave: 5/23 JN

Broj objave: 2023/S 0F2-0026380

Datum slanja: 21.6.2023. godine

Datum završetka: 14.7.2023. godine do 12:00 sati