Evidencijski broj nabave: 49/23JDN

Broj objave: 2023/ 0BP-02490

Datum slanja: 27.6.2023. godine

Datum završetka: 14.7.2023. godine do 11:30 sati