Evidencijski broj nabave: 49/23JDN

Broj objave: 2023/ 0BP-02364

Datum slanja: 15.6.2023. godine

Datum završetka: 26.6.2023. godine do 11:30 sati