Evidencijski broj nabave: 13/23 JN

Broj objave: 2023/S 0F2-0033646

Datum slanja: 3.8.2023. godine

Datum završetka: 25.8.2023. godine do 12:00 sati