Evidencijski broj nabave: 53/23JDN

Broj objave: 2023/ 0BP-02581

Datum slanja: 4.7.2023. godine

Datum završetka: 12.7.2023. godine do 11:30 sati