U okviru provedbe projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini u Ličko-senjskoj županiji“, KK.08.1.1.02.0017 dana 30. lipnja 2022. godine, u prostorijama Ličko-senjske županije održana je Edukacija „Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije.“ Organizacija edukacije financirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Navedena edukacija o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji izravno doprinosi promicanju horizontalnih politika EU. Na istoj su nazočili djelatnici primarne zdravstvene zaštite Ličko-senjske županije za koje je edukacija i namijenjena, zamjenica župana Ličko-senjske županije Jasna Orešković Brkljačić, članovi Povjerenstva za ravnopravnost spolova Ličko-senjske županije, predstavnik Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije-LIRA te djelatnici Ličko-senjske županije.

Edukaciju je održala gđa Dunja Bonacci Skenderović, direktorica konzultantske tvrke BONACCI j.d.o.o. Zagreb.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Galerija slika - kliknite na sliku za povećanje

Ličko-senjska županija - Održana Edukacija „Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije“
Ličko-senjska županijaDiskriminacija (2)
Ličko-senjska županijaDiskriminacija (3)
Ličko-senjska županijaDiskriminacija (4)
Ličko-senjska županijaDiskriminacija (5)
Ličko-senjska županijaDiskriminacija (6)
Ličko-senjska županijaDiskriminacija (7)
Ličko-senjska županijaDiskriminacija (8)
Ličko-senjska županijaDiskriminacija (9)
Ličko-senjska županijaDiskriminacija (10)
Ličko-senjska županijaDiskriminacija (11)
  Novosti - Sve