Dana 27. veljače 2024. godine u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 13.00 sati održana je XVIII. sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije.

Od 29 članova Skupštine, tijekom sjednice bilo je nazočno 15 članova Skupštine.

 

Uz usvojeni Dnevni red s 15 glasova «za» doneseni su sljedeći akti:

 

1. Usvajanje Zapisnika sa XVII. sjednice Županijske skupštine

(15 glasova «za»)

2. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije za 2023. godinu

(15 glasova «za»)

3. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva  za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije za 2023. godinu

(15 glasova «za»)

4.  Donošenje Odluke o donošenju Plana razvoja otoka Ličko-senjske županije do 2027. godine Teritorijalne strategije razvoja otoka Ličko-senjske županije u svrhu  provedbe integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. kao dopune Planu razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine

(15 glasova «za»)

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju Projekta «Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora» u 2024. godini

(15 glasova «za»)

6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije o pristupanju realizaciji Projekta «Skriveni svijet ličkih šuma i voda»

(15 glasova «za»)

7.  Donošenje Odluke o pristupanju realizaciji «Projekta GUSTI - Gastro UpScaled Tourist Itinerary in rural regins of Croatia and Italy»

(15 glasova «za»)

8.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA

o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora za Projekt «CAMPUS»

(15 glasova «za»)

9.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA

o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora za Projekt «FOODPRINT»

(15 glasova «za»)

10. Donošenje Odluke o davanju posebne upotrebe pomorskog dobra u svrhu gradnje građevine infrastrukturne namjene – vodnogospodarskog sustava na k.č.br. 1324, 1361, 1365, 1388, 2179/1 k.o. Lukovo Šugarje

(15 glasova «za»)

11. Donošenje Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja za luke županijskog i lokalnog značaja

(15 glasova «za»)

12. Donošenje Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj za luke županijskog i lokalnog značaja

(15 glasova «za»)

13. Donošenje Odluke o utvrđivanju načina indeksacije koncesijske naknade utvrđene odlukama o davanju koncesija na pomorskom dobru

(15 glasova «za»)

14.  Donošenje Zaključka o davanju prethodnog mišljenja na Prijedlog Odluke o donošenju Mreže javne zdravstvene službe

 (15 glasova «za»)

15.  Donošenje Odluke o proširenju djelatnosti Doma za starije osobe Ličko-senjske županije

(15 glasova «za»)

16. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije za  2024. godinu

(15 glasova «za»)

17. Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2024. godinu

(15 glasova «za»)

18. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2024. godini

(15 glasova «za»)

19. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2024. godini

(15 glasova «za»)

20. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije osobe  Ličko-senjske županije u 2024. godini

(15 glasova «za»)

21. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2024. godini

(15 glasova «za»)

22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Ličko-senjske  županije

(15 glasova «za»)

 23. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije

(15 glasova «za»)

24. Donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Ličko-senjske županije za razdoblje od 2024. do 2028. godine

(15 glasova «za»)

25.  Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2024. godinu

(15 glasova «za»)

26.  Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2024. godinu

(15 glasova «za»)

27.   Donošenje Programa rada Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 2024. godinu 

(15 glasova «za»)

28. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», u suvlasništvu Miroslava i Radovana Ćuića iz Zagreba

(15 glasova «za»)

29. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», u vlasništvu Anke Ujdur iz Jezerca

(15 glasova «za»)

30. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», u vlasništvu Ane Marije Azenić iz Vukovara

(15 glasova «za»)

  Novosti - Sve