REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-03/22-01/16

URBROJ: 2125-01-22-1

Gospić, 16. svibnja 2022. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21-pročišćeni tekst) te članka 22., članka 102., članka 104. i 106. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13, 2/18, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21-pročišćeni tekst), sazivam VIII. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati elektroničkim putem 18. svibnja 2022. godine (SRIJEDA), s početkom u 10,00 sati.

 

D n e v n i    r e d

Aktualni sat

1. Usvajanje Zapisnika sa VII. sjednice Županijske skupštine

2. Donošenje Odluka o dodjeli priznanja Ličko-senjske županije za 2021. godinu:

 • Odluke o proglašenju mr. sc. Andreja Plenkovića počasnim građaninom Ličko-senjske županije
 • Odluke o dodjeli Javnog priznanja Ličko-senjske županije Tomi Medvedu
 • Odluke o dodjeli Nagrade za životno djelo Mati Čopu, posmrtno
 • Odluke o dodjeli Nagrade za životno djelo Josi Starčeviću – Ćeli, posmrtno
 • Odluke o dodjeli Nagrade za životno djelo Marinu Ćaćiću, posmrtno
 • Odluke o dodjeli Nagrade za životno djelo Milanu Kranjčeviću
 • Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Klubu za obaranje ruku «ARKTOS»
 • Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Rukometnom klubu «GOSPIĆ»
 • Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Manji Kostelac – Gomerčić
 • Odluke o dodjeli zahvale Ugostiteljskom obrtu «MACOLA»
 • Odluke o dodjeli zahvale Ugostiteljskom obrtu «MAKI»
 • Odluke o dodjeli zahvale Ugostiteljskom obrtu «PRAŠINA»
 • Odluke o dodjeli zahvale Hotelu «ANA»
 • Odluke o dodjeli zahvale HEP- u d.d. ZAGREB
 • Odluke o dodjeli zahvale JU «NACIONALNOM PARKU PLITVIČKA JEZERA»
 • Odluke o dodjeli zahvale Društvu Crvenog križa Ličko-senjske Županije
 • Odluke o dodjeli zahvale Gradskom društvu Crvenog križa Gospić
 • Odluke o dodjeli zahvale Općinskom društvu Crvenog križa Plitvička jezera
 • Odluke o dodjeli zahvale Dobrovoljnom vatrogasnom društvu «SINAC»
 • Odluke o dodjeli zahvale Vladi Dasoviću
 • Odluke o dodjeli zahvale Siniši (Aldi) Gradišeru

3. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana od stupanja na dužnost, 04. lipnja do 31. prosinca 2021. godine

4. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine

5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine

6. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije za razdoblje 2022.- 2025. godine

 

Napomena:

Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).

Vrijeme predviđeno za konzultaciju članova o materijalima putem telefona završno će biti do 11.00 sati.

Molimo da se o predmetnim točkama dnevnog reda izjasnite, odnosno glasujete u vremenu od 11.00 do 12.00 sati, elektroničkim putem na (e-mail: gordana@licko-senjska.hr ili tajnistvo@licko-senjska.hr) sukladno dostavljenim                   uputama u privitku.

Molimo da se pozivu odazovete i sudjelujete u radu elektronske sjednice, a u slučaju spriječenosti o tome izvijestite Gordanu Pađen, p.o. pročelnicu Upravnog odjela za pravne i opće poslove te ljudske potencijale (tel.: 588-207,

e-mail:gordana@licko-senjska.hr ili tajnistvo@licko-senjska.hr ).

 

UPUTE O IZJAŠNJAVANJU I GLASOVANJU NA VIII. SJEDNICI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

DNEVNI RED 6. SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

 

               S poštovanjem,

          P R E D S J E D N I K

                Marijan Kustić

  Novosti - Sve