Na području Ličko-senjske županije djeluju 7 dječjih vrtića s 4 područna vrtića kojima su osnivači Gradovi i Općine.

DJEČJI VRTIĆ RAVNATELJ KONTAKT

DJEČJI VRTIĆ „SLAPIĆ“ KORENICA

Područni vrtić „Vidra“ Mukinje

Kristina Bobinac Hrvatske mladeži 3, Korenica
tel/fax: 053/ 776-015
e-mail: djecji.vrtic.slapic@gs.t-com.hr
DJEČJI VRTIĆ „CARIĆ“ NOVALJA Sandra Karavanić Zeleni put bb,
Novalja tel: 053/ 662-269
e-mail: ravnateljica@vrtic-caric.hr
DJEČJI VRTIĆ „TRAVICA“ SENJ Dubravka Glavaš M.C. Nehajeva 1, Senj
tel: 053/ 881-313
e-mail: vrtictravica@gmail.com
DJEČJI VRTIĆ „CICIBAN“ OTOČAC v.d Josipa Marković I.B. Mažuranić 3, Otočac
tel/ fax: 053/ 772-154
e-mail: djecji.vrtic.ciciban@gs.t-com.hr
DJEČJI VRTIĆ „MEDO“ UDBINA Slavica Ivanišević Trg Sv. Lucije 4, Udbina
tel: 053/ 778-280,
fax: 053/778-070
DJEČJI VRTIĆ „ TRATINČICA“ BRINJE Ružica Perković P. M. Mesića bb, Brinje
tel/fax: 053/ 700-857
e-mail: djecji.vrtic.tratincica@gs.t-com.hr

DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA

Područni vrtić Perušić
Područni vrtić Lički Osik
Područni vrtić Karlobag

Snježana Biškupović Žabička ulica 30, Gospić
tel: 053/ 572-843
fax: 053/560-247
e-mail: djecji.vrtic.pahuljica@gs.t-com.hr