Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije imenovano je Rješenjem Županijske skupštine Ličko-senjske županije na  XIX. sjednici održanoj 29. travnja 2024. godine ( Županijski glasnik br.10/24).

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava i interese pacijenata na području Ličko – senjske županije,
 • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata i predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata te obavještava javnost o povredama prava pacijenata,
 • predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Ličko-senjske županije
 • bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata Ministarstva zdravstva o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,
 • podnosi Županijskoj skupštini Ličko – senjske županije i Ministarstvu zdravstva izvješće o svom radu,
 • obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata.

Povjerenstvo djeluje pri Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje  Ličko – senjske županije koji obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe rada Povjerenstva.

 

Predsjednik i članovi Povjerenstva su:

 1. Ivica Alić,  predsjednik Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata  Gospić – predsjednik
 2. Mandica Pavelić, predsjednica Udruge oboljelih i liječenih od  malignih bolesti, njihovih obitelji i prijatelja „Vila za Liku“ –  članica
 3. Ankica Brkljačić, predsjednica Društva multiple skleroze Ličko-senjske    županije –  članica
 4. Marija Došen, članica Udruge slijepih Ličko-senjske županije – članica
 5. Karlo Pavletić, Gospić, član Udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju „Pčelice“ – član

 

E-mail adresa za pritužbe pacijenata: prituzbe.pacijenata@licko-senjska.hr 

  Županijska skupština - Sve