Ličko-senjska županija, kao nositelj projekta, provodi Projekt razvoja širokopojasnog pristupa na području Grada Senja te Općina Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Udbina i Vrhovine.

Projektom se planira implementacija suvremene nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže, koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi dugoročni društveni i gospodarski razvitak područja projekta.

Planirano je da se projekt sufinancira bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016).

 

Ličko-senjska županija, u skladu sa strukturnim pravilima ONP-a, pokreće javnu raspravu projekta.

Javna rasprava traje od 21.4.-23.5. 2022. godine.

 

Projektni dokumenti za javnu raspravu obuhvaćaju:

 

  1. Dopis Nositelju ONP-a (NOP-u) o pokretanju javne rasprave
  2. Detaljne upute operatorima i ostalim zainteresiranim stranama za javnu raspravu projekta
  3. Studija izvodljivosti i nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture PRŠI-ja
  4. Prilog A (xlsx tablica)
  5. Očitovanje s javne rasprave

 

Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 23.5. 2022. godine u 15.00 sati na adresu elektroničke pošte: zrinka.mraovic@licko-senjska.hr .

  Dokumenti - Sve