Obavijest Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o nadležnostima za upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije) sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21).

Obavijest Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o nadležnostima za upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije) sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21).

https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/gospodarenje-otpadom/ocevidnici-7589/7589

Mrežne poveznice za elektronički upis zahtjeva nalaze se pod izbornikom UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo