UO za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
Pročelnica: : Dubravka Rukavina, mag. acc. soc.

Telefon: 053/588-247
E-mail: dubravka.rukavina@licko-senjska.hr

Sljedeći
O odjelu  
  Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje - Sve